Zabudowa zagrodowa - decyzja WZiZ

Pytanie:

"Posiadam działkę mającą w poprzednim planie zagospodarowania status gruntu rolnego. Powierzchnia działki jest dużo mniejsza od średniej wielkości gospodarstwa w tej gminie. Zgodnie z nową ustawą, aby uzyskać zgodę na tzw. zabudowę siedliskową ostatni warunek musi być spełniony.Czy ustawa mówi o gospodarstwie w jednym kawałku (scalonym), czy na tą powierzchnię może się składać kilka nie graniczących ze sobą działek. Czy trzeba być właścicielem wszystkich działek, czy wystarczy tytuł prawny, np. dzierżawa?"

Odpowiedź prawnika: Zabudowa zagrodowa - decyzja WZiZ

Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jednym z warunków uzyskania decyzji o warunkach zabudowy terenu jest warunek następujący: co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu. Wymagania wskazanego powyżej nie stosuje się do zabudowy zagrodowej, w przypadku gdy powierzchnia gospodarstwa rolnego związanego z tą zabudową przekracza średnią powierzchnię gospodarstwa rolnego w danej gminie. Ustawa nie wspomina natomiast co rozumie pod pojęciem gospodarstwa rolnego w wyżej użytym znaczeniu. Odwołując się do pojęcia gospodarstwa rolnego zdefiniowanego w kodeksie cywilnym, za gospodarstwo rolne uważa się grunty rolne wraz z gruntami leśnymi, budynkami lub ich częściami, urządzeniami i inwentarzem, jeżeli stanowią lub mogą stanowić zorganizowaną całość gospodarczą, oraz prawami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Z powyższego wynika, iż dla pojęcia gospodarstwa rolnego nie ma znaczenia tytuł prawny do nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego. Istotne jest natomiast, aby nieruchomości te stanowiły lub mogły stanowić zorganizowaną całość gospodarczą. Tak więc wydaje się, że dla określenia powierzchni gospodarstwa rolnego na potrzeby ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym należy brać również pod uwagę nieruchomości wchodzące w skład gospodarstwa przysługujące z tytułu dzierżawy.


Michał Włodarczyk

Radca prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika