Zadania realizowane dla dobra publicznego

Pytanie:

"Czy do zadań realizowanych dla dobra publicznego wg art. 23. ust. 4 Ustawy o ochronie danych osobowych możemy zaliczyć nauczanie w szkołach niepublicznych, zadania realizowane przez instytucje niepaństwowe, imprezy sportowe?"

Odpowiedź prawnika: Zadania realizowane dla dobra publicznego

Zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy o ochronie danych osobowych, przetwarzanie danych jest dopuszczalne m. in. tylko wtedy, gdy jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego.

Zgodnie w wyjaśnieniami GIODO, przepis ten stanowi podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przez podmioty działające w interesie publicznym, jeśli zaprzestanie przetwarzania tych danych uniemożliwiałoby lub znacznie utrudniało wykonanie zadań zleconych przez prawo. W literaturze przedmiotu przyjmuje się, że „zadania realizowane dla dobra publicznego” - to w szczególności „zadania o charakterze użyteczności publicznej”. Wśród zdań tych można wskazać zadania wymienione w ustawie o samorządzie gminnym, wśród których znajdują się takie, które obejmują sprawy kultury fizycznej i turystyki, czy edukacji publicznej, a których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych.

Jednakże trzeba pamiętać również i o spełnieniu drugiej z przesłanek wskazanych w tym przepisie, a mianowicie o tym, że brak przetwarzania tych danych uniemożliwiałoby lub znacznie utrudniało wykonanie zadań zleconych przez prawo . Jednym słowem, obowiązek wykonywania tych zadań powinien być nałożony na dany podmiot przepisami prawa (np. ustawą) a bez przetwarzania tych danych obowiązek ten nie mógłby być zrealizowany. Zatem, dokładna odpowiedź zależy od tego jakie zadanie publiczne ma być realizowane, czy zadanie to zostało nałożone na dany podmiot np. przez ustawę oraz czy realizacja tego zadania nie może się odbyć bez konieczności przetwarzania danych osobowych.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika