Żądanie zwrotu nakładów przez byłego wspólnika s.c

Pytanie:

Spółka cywilna dwuosobowa uległa likwidacji 31 grudnia 2004 roku. Wspólnik będący właścicielem nieruchomości, na której działała spółka rozpoczął 5 stycznia 2005 roku nową działalność jako firma jednoosobowa na tejże nieruchomości. Wszystkie budynki stojące na tym gruncie zostały sfinalizowane po 50% przez niego i byłego wspólnika w czasie trwania spółki z wkładów wniesionych do spółki. Czy były wspólnik może żądać odszkodowania za wykorzystywanie tych budynków skoro spółka nie spłaciła jeszcze zobowiązań (notabene równych majątkowi spółki) a jego wkład stanowi 1/3 zobowiązań?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Jeżeli spółka ma zobowiązania wobec innych podmiotów, to mogą oni dochodzić swoich wierzytelności zarówno z majątku spółki jak i również z majątku wspólników. Jeśli jednak nie doszło do rozliczenia majątku spółki i wniesionych wkładów oraz poniesionych nakładów pomiędzy wspólnikami; wspólnik, który je poniósł ma prawo żądać zwrotu nakładów poniesionych np. na nieruchomość, którą wniesiono do spółki do używania. Własność nieruchomości rozciąga się również na budynki, które zostały na niej wzniesione. Wspólnik, który ma udział w kosztach budowy w wysokości 1/3 może się domagać zwrotu tych nakładów w takim właśnie stosunku. Nie staje się on właścicielem z tego tytułu, że uczestniczył (ponosił nakłady – w formie wkładu) w kosztach budowy na nieruchomości używanej przez spółkę a stanowiącej własność wspólnika oraz będącą wkładem do spółki cywilnej. Odszkodowanie za wykorzystywanie tych budynków byłemu wspólnikowi nie przysługuje z racji tego, że nie jest on ich właścicielem (ani spółka) i nie służy mu do nich żadne prawo. Były wspólnik ma jednak roszczenie o zwrot nakładów, które poczynił w ramach budowy tych budynków na nieruchomości. Tym bardziej, że stanowiły one część wkładu do spółki. Zatem właściciel nieruchomości (były wspólnik) ma obowiązek zwrotu tych nakładów, które były wkładem do spółki. Ponadto wypłaca się występującemu wspólnikowi w pieniądzu taką część wartości wspólnego majątku (pozostałego po odliczeniu wartości wkładów wszystkich wspólników), jaka odpowiada stosunkowi, w którym występujący wspólnik uczestniczył w zyskach spółki. Wspólnikowi przysługuje jedynie odszkodowanie z tytułu opóźnienia lub zwłoki w spełnieniu świadczenia stanowiącego nakłady poniesione na budowę budynków na nieruchomości drugiego wspólnika.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 12.5.2017

  Zwrot VAT - Zasady zwrotu VAT

  W systemie podatku od towarów i usług (VAT) prawo uzyskania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym jest cechą umożliwiającą realizację zasady neutralności tego podatku dla podatnika (...)

 • 20.9.2011

  Wystąpienie wspólnika ze spółki jawnej

  Wystąpienie może nastąpić albo w wyniku wypowiedzenia umowy spółki przez wspólnika lub jego wierzyciela, albo wskutek ogłoszenia jego upadłości albo wskutek śmierci wspólnika albo wskutek wyłączenia (...)

 • 8.11.2017

  Zmiany dot. możliwości dochodzenia zwrotu wywłaszczonej nieruchomości?

  Projekt nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami w zakresie dochodzenia zwrotu wywłaszczonej nieruchomości przewiduje uprawnienie dla właściciela bądź jego spadkobiercy do żądania zwrotu (...)

 • 20.12.2018

  Lepsze zasady zwrotu wywłaszczonych nieruchomości?

  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami, przygotowany przez ministra inwestycji i rozwoju, reformuje zasady zwrotu wywłaszczonych nieruchomości. Chodzi o dostosowanie (...)

 • 15.10.2004

  Przekształcenie spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową

  Przekształcenie spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową następuje, jeżeli oprócz wymagań przewidzianych przepisami ogólnymi spełnione zostały dodatkowe warunki. Wśród tych warunków (...)