Zajęcie konta a wpłacanie zasądzonych alimentów

Pytanie:

Córka ma konto bankowe zajęte przez komornika na 3400 zł. Na to samo konto wpływają alimenty od byłego męża zgodnie z wyrokiem sądu po 900 zł miesięcznie. Czy bank musi te alimenty odprowadzić do komornika z powodu zajęcia? Czy alimenty otrzymane nie są wolne od zajęcia, bo przecież beneficjentem alimentów jest dziecko?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 833 par. 6 kodeksu postępowania cywilnego nie podlegają egzekucji między innymi świadczenia alimentacyjne, zaliczki alimentacyjne. Z uwagi na egzekucje z rachunku bankowego komornik dokonuje zajęcia rachunku bankowego wraz ze środkami znajdującymi się na tym rachunku i zakazuje wypłat bez jego zgody. Komornik nie wie skąd pochodzą środki pieniężne znajdujące się na rachunku dłużnika. Zgodnie zaś z art. 890 par. 2 kodeksu postępowania cywilnego wynikający z zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego zakaz wypłat z tego rachunku nie dotyczy bieżących wypłat na zasądzone alimenty do wysokości przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. 2004 r., Nr 39, poz. 353, ze zmianami). Wypłata na alimenty następuje na podstawie tytułu wykonawczego stwierdzającego obowiązek dłużnika do płacenia alimentów. Bank dokonuje wypłat, o których mowa wyżej na podstawie zezwolenia komornika. Wypłaty na alimenty następują do rąk uprawnionego do tych świadczeń. Uprawnionym do tych świadczeń jest dziecko, zaś dysponentem w imieniu dziecka jest jego opiekun.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Hanna Gołębiewska

30.6.2011 11:15:48

Re: Zajęcie konta a wpłacanie zasądzonych alimentów

1.Bardzo proszę o wyjaśnienie, jak przedstawia się sytuacja, gdy na zajęty rachunek bankowy matki wpływają alimenty zasądzone na dzieci, które są potrącane drogą komorniczą z poborów ojca i przez komornika wpłacane na to konto, a zajęcia w/w konta dokonuje inny komornik sądowy. 2.Czy zajęcie komornicze na rachunku bankowym może obejmować pobory w wysokości powyżej średniego wynagrodzenia za poprzedni kwartał, jeżeli z tych poborów jest już prowadzona egzekucja, a na rachunek bankowy wpływają tylko kwoty pozostałe po uprzednim potrąceniu przez komornika?


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 3.1.2012

  Księgowa nie wystarczy - zapłata podatku wspólnika z rachunku bankowego spółki osobowej

  Wątpliwości związane z uregulowaniem z rachunku bankowego spółki osobowej podatku dochodowego od osób fizycznych przypadającego do zapłaty od wspólnika takiego podmiotu są przedmiotem wielu interpretacji (...)

 • 21.6.2017

  Wkrótce dostaniesz list z ZUS

  Każdy, kto ma odłożony choćby 1 grosz na koncie emerytalnym w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, otrzyma wkrótce Informację o Stanie Konta Ubezpieczonego. Warto do niej zajrzeć i sprawdzić (...)

 • 17.6.2019

  Miliardy dodane do kont klientów w ZUS

  Ponad 200 mld zł przybyło klientom Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na ich kontach i subkontach w wyniku czerwcowej waloryzacji składek. Są klienci, którzy na waloryzacji zyskali ponad 100 (...)

 • 27.8.2013

  Zajęcie jako pierwszy etap egzekucji z nieruchomości

  Egzekucja z nieruchomości to innymi słowa egzekucja z własności nieruchomości - prowadzi ona bowiem do zmiany w prawie własności nieruchomości. Zajęcie jest pierwszym etapem egzekucji z nieruchomości, (...)

 • 13.12.2017

  Zmiana wysokości zasądzonych wyrokiem sądu alimentów

  Zgodnie z treścią art. 138 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Powyższa (...)