Zajęcie wynagrodzenia a informacja o numerze konta

Pytanie:

"Komornik przesłał pismo do pracodawcy o zajęciu wynagrodzenia pracownika. W pismie tym prosi pracodawcę o podanie numeru konta bankowego, na które pracodawca odprowadza wynagrodzenie pracownikowi. Czy pracodawca jest upoważniony do podania tego konta bankowego, czy komornik może wystąpić z takim żądaniem?"

Odpowiedź prawnika: Zajęcie wynagrodzenia a informacja o numerze konta

Obowiązki pracodawcy związane z zajęciem wynagrodzenia pracownika określają przepisy kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z art. 881 § 3 kpc komornik wzywa pracodawcę, aby w granicach określonych w paragrafie drugim nie wypłacał dłużnikowi poza częścią wolną od zajęcia żadnego wynagrodzenia, lecz:

  1. przekazywał zajęte wynagrodzenie bezpośrednio wierzycielowi egzekwującemu, zawiadamiając komornika o pierwszej wypłacie, albo
  2. przekazywał zajęte wynagrodzenie komornikowi w wypadku, gdy do wynagrodzenia jest lub zostanie w dalszym toku postępowania egzekucyjnego skierowana jeszcze inna egzekucja, a wynagrodzenie w części wymagalnej nie wystarcza na pokrycie wszystkich egzekwowanych świadczeń wymagalnych. Komornik poucza zarazem pracodawcę o skutkach niezastosowania się do wezwania. 

Zgodnie z art. 882 kpc dokonując zajęcia wynagrodzenia za pracę, komornik wzywa ponadto pracodawcę, aby w ciągu tygodnia:

  1. przedstawił za okres trzech miesięcy poprzedzających zajęcie, za każdy miesiąc oddzielnie, zestawienie periodycznego wynagrodzenia dłużnika za pracę oraz oddzielenie jego dochodu z wszelkich innych tytułów; 
  2. podał, w jakiej kwocie i w jakich terminach zajęte wynagrodzenie będzie przekazywane wierzycielowi
  3. w razie istnienia przeszkód do wypłacenia wynagrodzenia za pracę złożył oświadczenie o rodzaju tych przeszkód, a w szczególności podał, czy inne osoby roszczą sobie prawa, czy i w jakim sądzie toczy się sprawa o zajęte wynagrodzenie i czy oraz o jakie roszczenia została skierowana do zajętego wynagrodzenia egzekucja przez innych wierzycieli. 

Jak widać powyższe przepisy nie przewidują po stronie pracodawcy obowiązku wskazywania numeru rachunku bankowego pracownika czy nawet banku, w którym ma on założone konto.

Istnieje co prawda przepis art. 761 § 1 kpc, zgodnie z którym organ egzekucyjny może żądać od uczestników postępowania złożenia wyjaśnień. Uczestnikami są strony oraz osoby, które nie będąc stronami, mają w toczącym się postępowaniu egzekucyjnym pewne uprawnienia i obowiązki - a zatem także i pracodawca dłużnika, z którego wynagrodzenia prowadzona jest egzekucja. Jak się podkreśla w doktrynie prawniczej, komornik na podstawie tego przepisu nie może jednak żądać wyjaśnień, które miałyby służyć wyjawieniu majątku dłużnika. Ten cel jest realizowany w postępowaniu o wyjawienie majątku (art. 913–920[1]). Naszym zdaniem żądanie podania numeru konta bankowego dłużnika zmierza do wyjawienia majątku, zatem komornik nie ma uprawnień, by z takim żądaniem występować do pracodawcy-uczestnika postępowania.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika