Zakres przedmiotowy art. 206 § 1 ksh

Pytanie:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posługuje się tzw. "firmówkami", na których podane są dane określone w aktualnie brzmiącym art. 206 § 1 kodeksu spółek handlowych. Przepis ten mówi na początku o pismami i zamówieniach handlowych składanych przez spółkę z o.o. Oprócz tego rodzaju pism i zamówień handlowych funkcjonuje również sporządzane na piśmie faktury VAT, umowy handlowe i z osobami fizycznymi umowy o pracę, różnego rodzaju potwierdzenia wykonania np. usługi. Czy po ostatniej nowelizacji art. 206 § 1 ksh, dokonanej zmianą ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 18.10.2006 r. (Dz.U. Nr 208, poz. 1540) takie dokumenty sporządzane na piśmie jak: faktura, umowa handlowa, umowa o pracę itp. powinny również zawierać dane, o których mówi artykuł 206 kodeksu spółek handlowych i czy są sankcje za niestosowanie art. 206 § 1 ksh w wyżej wymienionych dokumentach, a w szczególności w odniesieniu do faktur VAT?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Do 1 stycznia 2007 r. przepis art. 206 ksh mówi o „pismach i zamówieniach handlowych kierowanych do oznaczonej osoby”, po nowelizacji natomiast o „pismach i zamówieniach handlowych składanych przez spółkę w formie papierowej i elektronicznej, a także informacjach na stronach internetowych spółki”. Naszym zdaniem zmiana nie powoduje, iż od 1 stycznia 2007 r. określone w nowym brzmieniu art. 206 ksh dane należy umieszczać także na fakturach. O tym, co ma się na nich znajdować, przesądzają przepisy szczególne. Nie wydaje się także, by zmiany dotyczyły umów, które są nie tyle pismami skierowanymi do kogoś, lecz zgodnym oświadczeniem woli dwóch lub więcej podmiotów. Natomiast potwierdzenie wykonania usługi wg nas powinno zawierać w/w dane; jest to bowiem pismo składane osobie trzeciej, a w uzasadnieniu do ustawy zmieniającej czytamy, że (...) Zmiana (...) zobowiązać spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki komandytowo-akcyjne i spółki akcyjne (tym samym także spółki europejskie), aby we wszelkich składanych pismach i zamówieniach handlowych, a także na swoich stronach internetowych, wskazywały - obok dotychczasowych - także nowe informacje o spółkach.

Co do sankcji, to art. 595 ksh stanowi, iż kto, będąc członkiem zarządu spółki handlowej, dopuszcza do tego, że pisma i zamówienia handlowe, o których mowa w art. 206 ksh nie zawierają danych określonych w tych przepisach - podlega grzywnie do 10 000 złotych (w tym zakresie po 1 stycznia 2007 r. nie nastąpią żadne zmiany).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: