Zakwestionowanie umowy o pracę przez ZUS

Pytanie:

Zatrudniłam na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony kobietę będącą w 7 miesiącu ciąży, o czym nie zostałam poinformowana przez zatrudnianą. Przedłożyła mi aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do podjęcia pracy na ustalonym stanowisku i braku adnotacji o jej ciąży. Po 3-ech miesiącach od dnia porodu ZUS wydał decyzję, w której zobowiązał naszą firmę do wyrejestrowania w/w pracownicy z ubezpieczeń społecznych z kodem pracownika i zarejestrowanie jej z kodem zleceniobiorcy, zarzucając firmie zatrudnienie w/w pracownicy na podstawie stosunku pracy, jako działanie mające na celu "odnoszenie korzyści materialnych". Dodaję, że w/w pracownicę nie łączą żadne więzi rodzinne z zarządem firmy i innymi pracownikami. Czy ZUS miał prawo wydać taka decyzję i czy istnieją przepisy, które uprawniałyby pracodawę do takiego postępowania, nie narażając go na określone skutki prawne?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Nie ma przepisów, które zakazywałyby zatrudniania kobiet w nawet widocznej ciąży. Jest to jak najbardziej dozwolone. ZUS kwestionuje jednak niektóre przypadki takiego zatrudnienia na podstawie art. 58 kodeksu cywilnego, który stanowi, iż czynność prawna mająca na celu obejście przepisów ustawy jest nieważna. Przepis ten stosuje się do prawa pracy na mocy art. 300 kodeksu pracy. Chodzi o to, by zapobiegać zatrudnianiu osób tylko w celu zapewnienia im świadczeń przysługującym pracownikom. Od decyzji ZUS można się odwołać do sądu. W postępowaniu będzie można udowodniać, iż zatrudnienie ciężarnej nie było podyktowane chęcią obejścia przepisów i zapewnienia jej świadczeń z ubezpieczenia społecznego, lecz rzeczywiście wynikało z potrzeby zatrudnienia pracownika.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: