Założenie firmy konsultingowej - podstawa prawna

Pytanie:

Chcę założyć firmę konsultingową. Jestem inżynierem, praktykiem w działalności gospodarczej. Czy mogę udzielać porad klientom nie mającym doświadczenia jak rozwiązywać nieraz drobne kłopoty które napotykają w swojej działalności. Czy mogę brać pełnomocnictwo i prowadzić w imieniu klienta rozmowy np. w spółdzielni mieszkaniowej, czy w Urzędzie Miejskim - pomagając im lub negocjując warunki spłat zadłużenia, czy kontrowersyjne decyzje urzędników. Czy mogę pisać za nich lub w ich imieniu pisma czy odwołania?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Działalność jaką Pan opisuje jest stosunkowo kontrowersyjna i niejednoznaczna, ponieważ częściowo wchodzi ona w zakres ustawy o radcach prawnych i ustawy Prawo o adwokaturze. Zgodnie z ustawą o radcach prawnych, zawód radcy prawnego polega na świadczeniu pomocy prawnej, a w szczególności na udzielaniu porad prawnych i konsultacji prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami (zastępstwo prawne i procesowe). Ustawa przewiduje również, że zawód radcy prawnego może wykonywać tylko osoba spełniająca wymagania określone w ustawie (najważniejsze to tytuł magistra prawa i wpis na listę radców prawnych po odbyciu aplikacji), dlatego wykonywanie czynności, które są zastrzeżone dla radców prawnych sprzeciwia się regulacji ustawowej. Podobne regulacje zawiera Prawo o adwokaturze. Z tego wynika, iż wykonywanie czynności, które są z mocy ustawy zastrzeżone dla radców prawnych lub adwokatów, stanowi naruszenie przepisów prawa. Zbliżoną regulację zawiera ustawa o doradztwie podatkowym, która przewiduje, że czynności doradztwa podatkowego (m.in. udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych) są zastrzeżone dla osób fizycznych, wpisanych na listę doradców podatkowych, adwokatów i radców prawnych oraz biegłych rewidentów. Nie jest zatem legalne prowadzenie działalności gospodarczej, która wchodzi w zakres czynności zastrzeżonych dla tej grupy podmiotów przez ustawę o doradztwie podatkowym. Trybunał Konstytucyjny w swoim wyroku z dnia 26 listopada 2003 r. (SK 22/2002) uznał, iż nie można zabronić prawnikom nie będącym adwokatami lub radcami prawnymi świadczenia pomocy prawnej, bo przepisy są nieprecyzyjne i nie definiują dokładnie tego pojęcia. Natomiast zgodnie z wyrokiem NSA z 21 grudnia 2001 r., nie jest możliwe prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obsługi prawnej podmiotów gospodarczych w zakresie ich działalności gospodarczej, ponieważ wykonywanie takich czynności zostało zarezerwowane dla adwokatów i radców prawnych. Również, zgodnie z art. 87 ustawy Kodeks postępowania cywilnego, nie jest możliwe reprezentowanie ewentualnych klientów przed sądem, gdyż pełnomocnikiem procesowym może być jedynie adwokat lub radca prawny, ewentualnie członkowie najbliższej rodziny, pracownik osoby prawnej w sprawach tego podmiotu, a w pewnych przypadkach przedstawiciel organizacji społecznej lub rzecznik patentowy. Zatem prowadzenie działalności "doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (PKD 74. 14. A) jest możliwe tylko wówczas, gdy nie narusza przepisów ustaw podanych powyżej.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 25.3.2018

  Delagacja - Czym są podróże służbowe i jazdy lokalne?

  W niniejszym artykule skupimy się na wyjaśnieniu pewnych podstawowych pojęć dotyczących wykorzystywania samochodów na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Chodzi tu o \"podróże (...)

 • 14.4.2019

  „Głos Przedsiębiorcy” - zgłoś pomysł, jak ułatwić prowadzenie firmy

  Wiesz, jak poprawić warunki dla rozwoju biznesu w Polsce? Chcesz wskazać, jak praktycznie uprościć założenie działalności gospodarczej? Masz sugestię, co zrobić, aby poszerzyć dostęp do finansowania (...)

 • 16.8.2018

  Fundusze europejskie na start firmy

  Fundusze europejskie dają wiele możliwości uzyskania dofinansowania na założenie swojej firmy. Jeżeli ktoś ma pomysł na biznes, warto postarać się o środki unijne, które pomogą wystartować. (...)

 • 10.8.2011

  Księgi wieczyste - założenie i wpis do księgi wieczystej

  Założenie księgi wieczystej następuje na wniosek osoby uprawnionej. W wyjątkowych sytuacjach założenie księgi wieczystej może nastąpić z urzędu np. po otrzymaniu przez sąd zawiadomienia o (...)

 • 9.6.2014

  Nowe wsparcie dla rodzin wielodzietnych

  Zniżki w państwowych muzeach, galeriach, placówkach sportowych, parkach narodowych oraz w komunikacji publicznej czy PKP. Być może wkrótce także system zniżek obejmie partnerów (...)