e-prawnik.pl Porady prawne

Zarejestrowanie bezrobotnego w urzędzie pracy

Pytanie:

Czy można zarejestrować się w urzędzie pracy w miejscu czasowego zameldowania? Co jeśli jest się zarejestrowanym w UP w miejscu stałego zameldowania, a zmienia się zameldowanie na tymczasowe w innym mieście, czy można wówczas otrzymywać oferty pracy z miejsca tymczasowego zameldowania?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Na podstawie art. 13 ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu powiatowe urzędy pracy rejestrują bezrobotnych i inne osoby poszukujące pracy oraz prowadzą karty rejestracyjne tych osób. Rejestracja i ewidencja bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy następuje po przedstawieniu przez te osoby niezbędnych dla ustalenia ich statusu i uprawnień danych osobowych, informacji oraz dokumentów. Bezrobotni mają obowiązek zgłaszania się do właściwego powiatowego urzędu pracy w wyznaczonych terminach w celu potwierdzenia swej gotowości do podjęcia pracy i uzyskania informacji o możliwościach zatrudnienia lub szkolenia. W celu dokonania rejestracji należy zgłosić się do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na stałe lub czasowe zameldowanie. Osoba, która nie jest nigdzie zameldowana, zgłasza się do urzędu właściwego ze względu na miejsce pobytu. W takim przypadku, a także w razie stałego zameldowania w innej miejscowości niż miejsce czasowego zameldowania, należy złożyć oświadczenie o braku rejestracji w innym powiatowym urzędzie pracy (Z. Góral; Komentarz do ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu). A zatem, jeżeli złoży Pan oświadczenie o braku rejestracji w innym urzędzie pracy, to będzie Pan mógł się zarejestrować w urzędzie pracy właściwym ze względu na czasowe zameldowanie. Jednakże nie jest możliwe, aby był Pan zarejestrowany w dwóch urzędach pracy - jednym ze względu na stałe, a w drugim ze względu na czasowe zameldowanie. W razie zmiany zameldowania albo miejsca pobytu na wniosek zainteresowanego urząd przesyła odpis karty rejestracyjnej oraz innych dokumentów do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na aktualne miejsce zameldowania albo miejsce pobytu. Osoba, która zmieniła zameldowanie albo miejsce pobytu ma obowiązek zgłoszenia się w terminie 7 dni w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla aktualnego miejsca zameldowania lub pobytu.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

NA SKÓTY