Zasiedzenie działki

Pytanie:

Czy jeśli spadkobiercy mają stwierdzenie nabycia spadku, to zasiedzenie trzeciej działki jest konieczne, aby założyć księgę wieczystą? Jeśli tak, to jak może przebiegać sprawa o zasiedzenie? Ile kosztuje złożenie wniosku o zasiedzenie? Czy po zasiedzeniu Gmina nie będzie już miała swojego udziału w działce w wys. 1/2? Dziadek i matka męża płacili podatki za wszystkie trzy działki. Zachowały się 2 dowody wpłat z roku 1971 1975 oraz kilkanaście dowodów z lat 1989 - 2002. Jedynym żyjącym świadkiem posiadania działek jest ciocia mojego męża. Działka, którą chcemy zasiedzieć, była uprawiana do roku 1985, a po śmierci dziadka zarosła chwastami. Jest to działka budowlana. Siostra i brat męża mieszkają w odległych miejscowościach, brat jest lekko upośledzony umysłowo i przebywa w domu opieki, ale nie jest ubezwłasnowolniony. Mąż, siostra i brat zapłacili podatek od spadku za 3 działki.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zasiedzenie nieruchomości (jego stwierdzenie) nie jest konieczne, by założyć księgę wieczystą, jeśli mają Państwo stwierdzenie nabycia spadku.

Natomiast, jak informuje odpowiedź Dowód własności, założenie księgi wieczystej nie wyklucza możliwości, że inna osoba skieruje pozew do sądu o zwrot nieruchomości podając się za właściciela. Nie napisali Państwo bowiem w jaki sposób własność nieruchomości przeszła na dziadka (nie wiadomo więc czy faktycznie był on jej właścicielem). Taką możliwość mogłoby wykluczyć jedynie zasiedzenie. Jeżeli zostały spełnione wszystkie przesłanki zasiedzenia, to można wystąpić do sądu, by wydał postanowienie o stwierdzeniu zasiedzenia. W tym miejscu należy jednak wyraźnie podkreślić, iż samo opłacanie podatków nie jest wystarczające do zasiedzenia nieruchomości. Trudno jednak będzie stwierdzić zasiedzenie wyłącznie na rzecz spadkobierców (pomijając gminę), jeśli zwrócili się oni do gminy w sprawie zniesienia współwłasności nieruchomości. Świadczyłoby to bowiem o tym, że gmina jest uznawana przez nich za jednego z właścicieli. Wpis od wniosku o stwierdzenie zasiedzenia wynosi połowę wpisu stosunkowego, który uzależniony jest od wartości przedmiotu sporu (nieruchomości). Wysokość tych wpisów jest zamieszczona we wskaźnikach Opłaty w postępowaniu cywilnym - Wnioski

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Zasiedzenie - Kiedy można stać się właścicielem przez zasiedzenie?

  Zasiedzenie to jedna z form nabycia własności rzeczy poprzez jej długotrwałe, faktyczne posiadanie. W drodze zasiedzenia można nabyć własność każdej nieruchomości (gruntowej, budynkowej i lokalowej) (...)

 • Zasiedzenie nieruchomości

  Stara rzymska paremia głosi Volenti non fit iniuria (chcącemu nie dzieje się krzywda). Dlatego zawsze należy dbać o swoje interesy, ponieważ w przeciwnym razie możemy ponieś konsekwencje (...)

 • Czego dotyczy zasiedzenie?

  Zasiedzenie to jedna z form nabycia własności rzeczy poprzez jej długotrwałe, faktyczne posiadanie. Zasiedzenie jest więc sposobem nabycia własności przez upływ czasu. Zasiedzenie jest sposobem (...)

 • Doliczanie czasu do okresu zasiedzenia

  Zgodnie z ogólnym przepisem dotyczącym zasiedzenia, posiadacz nieruchomości niebędący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu (...)

 • Czym są dobra i zła wiara i jakie mają znaczenie w stosunkach prawnych

  Dobra wiara jest jedną z klauzul generalnych prawa cywilnego. Mimo, że pojęcie to nie jest zdefiniowane w przepisach prawnych, bardzo często wiele od jej istnienia zależy. Istnienie dobrej wiary ma (...)

NA SKÓTY