Dowód własności

Pytanie:

Mój mąż razem z siostrą i bratem uzyskał postanowienie o nabyciu spadku po matce. W skład spadku wchodzą trzy działki. We wszystkich trzech udział w wysokości ma skarb państwa na podstawie wcześniejszego postanowienia sądu. Ani matka, ani dziadek męża wcześniej nie zakładali ksiąg wieczystych ww. Działek, ani nie przeprowadzili działu spadku, jednakże płacili podatek rolny. Gmina przejęła udział skarbu państwa i wyraziła zgodę na podział działek, ale po założeniu ksiąg wieczystych. Do dwóch działek zostało wydane zaświadczenie ze zbioru dokumentów. Trzecia działka prawdopodobnie nie ma zbioru dokumentów. W jaki sposób mój mąż wraz z rodzeństwem mogą udowodnić, że są właścicielami trzeciej działki, jeżeli nie zachował się żaden akt własności?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku jest podstawą (wystarczającą) do wpisania spadkobierców jako właścicieli w księdze wieczystej. Jeśli księga nie jest założona, to spadkobiercy mogą wnioskować o jej założenie i wpisanie ich jako właścicieli. Odpis z księgi wieczystej będzie uważany za dowód własności. Pojawia się jednak pytanie, czy spadkodawca faktycznie był właścicielem nieruchomości. Jeśli nie było żadnego dokumentu, który byłby dowodem własności, to prawdopodobnie takim dowodem w postępowaniu spadkowym były zeznania świadków. Warto jednak pamiętać, że jeśli spadkobierca w rzeczywistości nie był właścicielem, to może znaleźć się osoba, która za takiego właściciela będzie się podawać. A prawo przewiduje postępowanie, w którym można w takim wypadku zmienić treść księgi wieczystej. Jest to postępowanie o stwierdzenie niezgodności treści kw z rzeczywistym stanem prawnym.  Jednakże osoba podająca się za właściciela musiałaby udowodnić swoją własność, co w opisanej sytuacji może być bardzo utrudnione. Możliwe też, że w przeszłości miało miejsce tzw. nieformalne nabycie (bez aktu notarialnego) nieruchomości przez matkę lub dziadka. W takim wypadku własność na te osoby nie przeszła z chwilą takiego nabycia. Dopiero zasiedzenie sprawia w takiej sytuacji, iż nabywca staje się właścicielem. Dodatkowo wchodzi wtedy w grę zasiedzenie w złej wierze. Na podstawie zasiedzenia samoistny posiadacz nieruchomości nie będący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat trzydziestu – jeżeli jest w złej wierze. Warunkiem nabycia prawa własności, jest spełnienie następujących przesłanek:

  1. posiadanie - samoistne i nieprzerwane,
  2. odpowiedni upływ czasu.

Orzeczenie sądu o stwierdzeniu także stanowi dowód własności, na który będzie się można powołać w celu wykazania prawa własności rzeczy (np. wpisu prawa własności do księgi wieczystej). 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY