Zatrudnienie po urlopie wychowawczym

Pytanie:

Pracownica przebywa na urlopie wychowawczym i w dniu 14.10.2008 powraca z niego. Pracodawca w miejscowości X miał 2 sklepy, a w miejscowości Y 1 sklep. Pracownica pracowała w miejscowości X w sklepie, który w roku 2007 został zlikwidowany (miejsce zamieszkania pracownicy to miejscowość X), w drugim sklepie jest pełna obsada, miejscowość Y oddalona jest od miejscowości X o 100 km i nie wchodzi w rachubę. Pracodawca zamierza od 01.10.2008 uruchomić sklep obwoźny z wędlinami. Praca w nim polega na wyjazdach na targowiska do różnych miejscowości. Pracownica ma dziecko 3,5 letnie. Czy pracodawca może w opisanym przypadku powierzyć pracownicy tę pracę? Chodzi o aspekt miejsca pracy i opieki nad dzieckiem do 4 roku życia.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z  art. 178 § 2 kp pracownika opiekującego się dzieckiem do ukończenia przez nie 4 roku życia nie wolno bez jego zgody zatrudniać w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w systemie przerywanego czasu pracy, jak również delegować poza stałe miejsce pracy.

Zakaz zawarty w powyższym przepisie nie jest bezwzględny, gdyż pracownica może wyrazić zgodę na takie zatrudnienie. Zależnie od okoliczności będzie to zgoda jednorazowa (np. na zatrudnienie w systemie przerywanego czasu pracy czy zatrudnienie, o jakim mowa w Państwa pytaniu) lub powtarzana za każdym razem (np. w razie doraźnego oddelegowania do innego  miejsca pracy, tj. gdy nie jest to związane z organizacją pracy w danym zakładzie).

W opisywanym przypadku, pomijając na razie fakt likwidacji sklepu, pracownica zostałaby skierowana poza stałe miejsce wykonywania pracy - potrzebna by więc była jej zgoda.

Jednak z uwagi na likwidację sklepu należy najpierw rozstrzygnąć, jakie jest obecnie miejsce pracy pracownicy powracającej z urlopu wychowawczego.

Zgodnie z art. 186 [4] kp pracodawca dopuszcza pracownika po zakończeniu urlopu wychowawczego do pracy na dotychczasowym stanowisku, a jeżeli nie jest to możliwe, na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu lub na innym stanowisku odpowiadającym jego kwalifikacjom zawodowym, za wynagrodzeniem nie niższym od wynagrodzenia za pracę przysługującego pracownikowi w dniu podjęcia pracy na stanowisku zajmowanym przed tym urlopem.

W opisywanym przypadku mamy jednak do czynienia z sytuacją, gdy dotychczasowe stanowisko i miejsce pracy już nie istnieje. W takim razie pracodawca powinien zatrudnić pracownicę na jakimkolwiek stanowisku. W przedmiotowej sprawie może się to wiązać ze zmianą miejsca pracy.

To czy w takim przypadku będziemy mieli do czynienia z sytuacją opisaną w art. 178 § 2 kp, zależy w istocie od tego, jak będzie określone miejsce pracy pracownicy po powrocie z urlopu. Jeśli byłaby to miejscowość X lub Y, wtedy na oddelegowanie pracownicy do opisywanej pracy potrzebne jest jej zgoda. Możliwe jest też jednak wskazanie jako miejsca pracy np. terenu gminy czy powiatu. Wtedy taka praca nie jest oddelegowaniem poza stale miejsce pracy.

Należy też pamiętać, że brak możliwości zatrudnienia pracownicy po urlopie wychowawczym (brak stanowiska dla niej) może być podstawą wypowiedzenia umowy o pracę.

Należy jednak podkreślić, iż istotne są przyczyny braku możliwości zatrudnienia. Na przykład można argumentować, że jeśli w trakcie urlopu wychowawczego pracodawca zatrudnił na miejscu pracownicy inną osobę na czas nieokreślony (zamiast np. na zastępstwo czy czas określony), to nie wygasa obowiązek zatrudnienia pracownicy powracającej z urlopu i nie ma podstaw do wypowiedzenia umowy.

Można więc ewentualnie sprawdzić czy w chwili likwidacji sklepu w X drugi sklep w tej miejscowości miał pełną obsadę. Jeśli nie to można rozważyć argumentację, iż pracodawca uzupełniając zatrudnienie w drugim sklepie powinien zachować formę zatrudnienia na zastępstwo lub na czas określony.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: