Zatrudnienie prezesa zarządu spółki z o.o.

Pytanie:

Czy zatrudnienie prezesa zarządu spółki z o. o. wymaga określenia stanowiska (np. dyrektor) w umowie o pracę? Czy umowa o pracę wygasa w momencie odwołania z funkcji prezesa, czy też rozwiązanie umowy o pracę następuje w tym przypadku tylko na podstawie przepisów prawa pracy?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W umowie o pracę powinno zostać określone stanowisko, które dana osoba ma pełnić. Podobnie jak powołanie na członka zarządu nie oznacza nawiązania z tą osobą umowy o pracę, tak i odwołanie z funkcji w zarządzie spółki nie ma wpływu na stosunek pracy. Członkowie zarządu spółek kapitałowych (czyli także ich prezesi) mogą być w każdej chwili odwołani, co jednak nie ma bezpośredniego wpływu na ich umowy o pracę. Tak więc pozbawienie członkostwa zarządu nie wywiera, bezpośredniego skutku w sferze stosunku pracy. Oznacza to, że samo odwołanie członka zarządu spółki nie może być traktowane jako wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy o pracę. Czyli rozwiązanie umowy o pracę z prezesem zarządu spółki następuje na podstawie przepisów prawa pracy.

 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

ET

19.7.2010 22:30:42

Re: Zatrudnienie prezesa zarządu spółki z o.o.

Posiadam zarejestrowaną działalność gospodarczą. Zostałam prezesem spółki z o.o. z powołania. Spółka nie zatrudnia nikogo- takie jest założenie. Właściciele wymyślili, że wynagrodzenie prezesa będzie prowizyjne w zależności od wyników.( Żadna umowa, kontrakt,itp. ) Jako firma mam wystawiać za swoje usługi doradcze i sprzedażowe faktury ociażające spółkę z o.o. Czy wolno mi tak zrobić? Gdzie mogę znaleść jakieś przepisy regulujące jednoznacznie ten temat? Spółka nie uregulowała tego tematu w Umowie Spółki, czy jeżeli stworzy się Statut Społki z o.o. i zasady wynagradzania prezesa będą w nim poświadczone notarialnie, to jako firma będę mogła wystawiać faktury za doradztwo i sprzedaż?


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: