Zawieszenie działalności a remont lokalu

Pytanie:

Osoba która zarejestrowała pierwszą działalność gospodarczą , dokonuje adaptacji pomieszczeń w celu prowadzenia w nich działalności. Pomieszczenia te znajdują się w suterynie budynku mieszkalnego, zamieszkiwanego przez przedsiębiorcę , budynek jest własnością teściowej przedsiębiorcy. Jednocześnie z uwagi na brak możliwości uzyskiwania przychodu przez okres remontowania wnętrz, przedsiębiorca zawiesza działalność do czasu zakończenia prac adaptacyjnych . W między czasie dokonuje zakupów materiałów budowlanych niezbędnych przy pracach. Czy w opisanym przypadku można dokonywać zakupów materiałów budowlanych do remontu, pobierając faktury na firmę w trakcie zawieszenia jej działalności? Czy takie faktury w przyszłości i w jakim czasie mogą być zaksięgowane jako wydatki związane z prowadzeniem działalności? Czy też lepiej pobierać faktury na osobę fizyczną i tym samym mieć możliwość wystąpienia o częściowy zwrot różnicy w podatku VAT za zakup materiałów budowlanych do remontu części budynku mieszkalnego, która w przyszłości może być wydzielona do prowadzenia odwieszonej działalności gospodarczej?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 14a ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 1 miesiąca do 24 miesięcy. W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca: 1) ma prawo wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów; 2) ma prawo przyjmować należności lub obowiązek regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej; 3) ma prawo zbywać własne środki trwałe i wyposażenie; 4) ma prawo albo obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej; 5) wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa; 6) ma prawo osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej; 7) może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą. Z powyższych przepisów wynika, iż w okresie zawieszenia przedsiębiorca będzie mógł rozpoznawać przede wszystkim koszty zachowania i zabezpieczenia źródła przychodów, jakim jest działalność gospodarcza. U każdego przedsiębiorcy koszty te należy analizować indywidualnie. Przygotowywanie lokalu (remont) dla celów działalności, która miałby po wznowieniu działalności być wykorzystywany do działalności gospodarczej podatnika mógłby być uznany za czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, a zatem wydatek z tego tytułu byłby kosztem uzyskania przychodów we wznowionej działalności.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: