e-prawnik.pl Porady prawne

Zażalenie na bezczynność organów

Pytanie:

Zdecydowałem się wnieść zażalenie na bezczynność burmistrza do SKO (z uwagi na orzeczenie WSA II SAB 267/03). Nie chciałbym popełnić błędu, więc proszę o informację, czy zażalenie wnoszę bezpośrednio czy za pośrednictwem, w jednym czy dwóch egzemplarzach. Czy muszę wezwać burmistrza do działania, a jeśli tak czy mogę zrobić to e-mailem?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Zażalenie na bezczynność organów

2.1.2012

Zażalenie, o którym mowa w art. 37 § 1 k.p.a. stanowi swoisty środek prawny, wyraźnie odróżniający się od pozostałych zażaleń statuowanych przepisami kodeksu. Zasadnicza różnica polega sposobie wnoszenia tego środka. W przeciwieństwie bowiem do środków odwoławczych, zażalenie na bezczynność organu wnosi się bezpośrednio do organu wyższego stopnia nad organem, którego bezczynność jest zaskarżana zażaleniem (zob. postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 26 marca 2010 r., II SAB/Bd 61/2009, http://orzeczenia.nsa.gov.pl).

Nie wydaje się przy tym koniecznym w naszej ocenie złożenie tego zażalenia w kilku egzemplarzach. Uważamy, iż w zupełności wystarczy jeden egzemplarz. Nie jest przy tym konieczne wzywanie burmistrza do wydania decyzji. Nie oznacza to jednakże, iż nie może Pan podjąć takiego działania.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ