Zbieg egzekucji do rachunku bankowego

Pytanie:

Poinformowano mnie jako wierzyciela, że nastąpił zbieg egzekucji (komornik skarbowy i sądowy) do rachunku dłużnika i w związku z tym sąd musi rozstrzygnąć o tym (jeśli dobrze pamiętam), który organ będzie prowadził egzekucję z tego rachunku (w tym chyba i na moją rzecz). Dłużnik prowadzi, jak wszystko na to wskazuje, świetnie prosperujący sklep internetowy, wchodząc na jego www można sobie przeczytać, ile aktualnie jest online odwiedzających. I tak też: 15, 20, 30 - w danym momencie. To zapewne przekłada sie w jakimś stopniu na zakupy w tym sklepie i płatność na tenże rachunek bankowy widniejący na stronie internetowej... Natomiast ja od kilku miesięcy7 nie uświadczyłem ani złotówki wyegzekwowanej. A ta zapowiedź sądowego rozstrzygnięcia kwestii, o której wspomniałem, też przyszła kilka miesięcy temu. Czy zaistniała sytuacja oznacza, że egzekucja z rachunku dłużnika została wstrzymana i został ten rachunek zwolniony do czasu rozstrzygnięcia poruszanej kwestii i dłużnik bezkarnie może pobierać sobie wszystkie środki wpływające na ten rachunek (i gdzieś je następnie ukrywać)? Czy jako wierzyciel mogę przeciwstawić się takiej kuriozalnej i szkodliwej dla mnie sytuacji?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Jeżeli rachunki bankowe zostały już zajęte, to zgodnie z art. 891 kpc, razie zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej do tej samej wierzytelności z rachunku bankowego, w tym rachunku bankowego obejmującego wkład oszczędnościowy dłużnika, w wypadku gdy kwoty znajdujące się na rachunku bankowym, w tym rachunku bankowym obejmującym wkład oszczędnościowy nie wystarczają na pokrycie wszystkich egzekwowanych świadczeń, bank obowiązany jest wstrzymać wypłaty z tego rachunku do wysokości należności, na których rzecz zajęcie nastąpiło, i niezwłocznie zawiadomić o tym właściwe organy egzekucyjne, które wstrzymują czynności egzekucyjne i przekazują akta egzekucji administracyjnej i egzekucji sądowej sądowi w celu rozstrzygnięcia, który organ egzekucyjny - sądowy czy administracyjny - ma dalej prowadzić łącznie egzekucje w trybie właściwym dla danego organu. Czynność ta nie może wstrzymać bieżących wypłat na wynagrodzenie za pracę, renty o charakterze alimentacyjnym oraz alimenty. Wstrzymanie egzekucji nie oznacza jej zawieszenia, lecz tylko niedokonywania czynności egzekucyjnych w razie ujawnienia zbiegu egzekucji.

Sąd rozstrzygając, który organ jest właściwy, sąd postanawia, jakie już dokonane czynności egzekucyjne pozostają w mocy. Zatem, należy się zorientować na jakim obecnie etapie jest egzekucja i który organ jest odpowiedzialny za taki a nie inny stan. Przykładowo, jeżeli przez 7 miesięcy nie zostało wydane postanowienie sądu rozstrzygające, który organ jest właściwy, można złożyć skargę na przewlekłość postępowania, a jeżeli w wydanym postanowieniu sąd wyznaczył komornika jako organ prowadzący dalszą egzekucję, a on jej nie prowadzi, można złożyć skargę na czynności komornika.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 11.5.2009

  Środki pieniężne na rachunkach oszczędnościowych wolne od zajęcia

  Jak powszechnie wiadomo, jednym ze sposobów przeprowadzenia egzekucji komorniczej jest egzekucja z rachunku bankowego dłużnika. Podobnie jednak jak w przypadku egzekucji z wynagrodzenia za pracę, ustawodawca (...)

 • 5.11.2004

  Rachunek wspólny

  Jednym z typów rachunków bankowych jest rachunek wspólny, różnice w umowie wynikają tutaj ze strony podmiotowej takiej umowy, gdyż jak sama nazwa wskazuje jest to rachunek (...)

 • 3.2.2005

  Egzekucja z rachunków bankowych

  Czym jest rachunek bankowy? Zgodnie z treścią kodeksu cywilnego umowa rachunku bankowego powoduje, iż bank zobowiązuje się względem posiadacz rachunku, na czas oznaczony lub nie oznaczony, do przechowywania (...)

 • 16.3.2009

  Na czym polega akredytywa?

  Akredytywy znajdują zastosowanie zarówno w obrotach krajowych jak i zagranicznych. Akredytywa gwarantuje dostawcy bezwzględne i natychmiastowe otrzymanie należności, a odbiorcy pozwala uzależnić (...)

 • 5.11.2004

  Rodzaje rachunków bankowych

  Ustawa prawo bankowe wskazuje, jakie rodzaje rachunków bankowych mogą być prowadzone przez banki. Pomimo, iż wszystkie typy należą do tej samej „rodziny” rachunków bankowych, różnią (...)