e-prawnik.pl Porady prawne

Zbieg zatrudnienia i umowy cywilnoprawnej

Pytanie:

Czy nauczyciel pracujący w jednej szkole może pracować w drugiej na umowę zlecenie lub o dzielo?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Zbieg zatrudnienia i umowy cywilnoprawnej

Nauczyciele zatrudnieni w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych podlegają przepisom ustawy, jaką jest Karta Nauczyciela tylko w zakresie tą ustawą określonym. W przepisach szczególnych mówiących o zastosowaniu Karty do tej grupy nauczycieli nie wspomina się nic o zastosowaniu do nich uregulowań dotyczących sposobu nawiązania stosunku pracy. Dlatego też generalna zasada, iż stosunek pracy z nauczycielem nawiązuje się na podstawie umowy o pracę lub mianowania nie odnosi się do nauczycieli zatrudnionych w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych. Nie jest więc konieczne, aby zatrudnienie opierało się na umowie o pracę. Można skorzystać z formy umowy cywilnoprawnej, ale nie umowy zlecenia, gdyż jej przedmiotem jest dokonanie określonej czynności prawnej a nauczanie taką czynnością prawną nie jest. Nazwa umów jakie będą zawierana jest kwestią drugorzędna. Ich istotą będzie zobowiązanie się nauczyciela do uczenia w szkole za odpowiednim wynagrodzeniem. Natomiast dla nauczycieli, do których stosuje się przepisy Karty Nauczyciela (w uproszczeniu szkół publicznych) podstawą stosunku pracy nie może być umowa cywilnoprawna jaką jest np. umowa o dzieło czy umowa zlecenie.

Potrzebujesz porady prawnej?