Zbycie udziałów w spółce jawnej

Pytanie:

W spółce jawnej obaj wspólnicy mają po 50 % udziałów. Jeden ze wspólników zamierza zbyć 49% udziałów na rzecz drugiego wspólnika, co spowoduje, że jeden wspólnik będzie miał 99% a drugi 1% udziałów. W jaki najtańszy i najproszty sposób przeprowadzić tę operację oraz jakie związane są z nią opłaty podatkowe?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W sytuacji, w której spółka jawna zachowuje swój byt prawny (tzn. gdy zbycie praw i obowiązków nie prowadzi do sytuacji, w której pozostałby tylko jeden wspólnik), po stronie wspólników nie powstanie obowiązek sporządzenia remanentu likwidacyjnego w podatku dochodowym. Wspólnik zbywający swe prawa uzyskuje jednak przychód z działalności gospodarczej. Powiększy on zatem swoje przychody z działalności gospodarczej, jednakże nie zapłaci podatku VAT. Czynność zbycia praw i obowiązków w spółce jawnej nie należy bowiem do katalogu czynności powodujących obowiązek zapłaty tego podatku. Odnośnie podatku VAT, należy jeszcze zauważyć, że skoro zbycie praw i obowiązków nie spowoduje rozwiązania spółki, nie powstanie po jej stronie (tj. spółki) obowiązek zapłaty podatku VAT od remanentu likwidacyjnego (w przypadku podatku VAT to spółka jest bowiem płatnikiem tego podatku).

Odpłatne zbycie praw i obowiązków spowoduje ponadto konieczność zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych (w wysokości 1% wartości rynkowej zbywanych udziałów).

Zbycie praw i obowiązków nie musi oczywiście nastąpić za odpłatnością. Gdyby więc zbycie nastąpiło np. w formie darowizny, powstanie obowiązek zapłaty podatku od spadków i darowizn. Obowiązek zapłaty tego podatku ciążyć będzie na obu stronach solidarnie (tzn. zarówno na zbywającym, jak również na nabywcy).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY