Zdolność wekslowa spółki cywilnej

Pytanie:

Skoro spółka cywilna nie ma zdolności wekslowej, to mam pytanie: Spółkę cywilną reprezentują wspólnicy. Jeśli więc spółka cywilna wystawi weksel, to muszą być podpisy wspólników oraz nazwa spółki. W tym przypadku zobowiązanie jest spółki. Czy taki weksel nie jest przez to nieważny, czy też zobowiązani są wspólnicy?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Jak zostało nawet zaznaczone w samym pytaniu, spółka cywilna nie ma zdolności wekslowej, w związku z tym, nie może wystawić weksla. Mogą to zrobić natomiast wspólnicy. Nieważny będzie weksel, jeżeli w charakterze trasata został wymieniony przedsiębiorca nie mający biernej zdolności wekslowej (np. spółka prawa cywilnego). Podstawowe znaczenie ma rozróżnienie między zdolnością wekslową a zdolnością do działań (czynności) wekslowych. Zdolność wekslowa oznacza zdolność do tego, żeby być podmiotem praw i zobowiązań wekslowych. Odpowiada ona zdolności prawnej prawa cywilnego. Wobec tego zdolność wekslową ma każda osoba fizyczna i prawna. Zdolność do działań wekslowych oznacza zdolność do nabywania praw i zaciągania zobowiązań wekslowych przez działania własne. Odpowiada ona zdolności do czynności prawnych prawa cywilnego. Należy jeszcze wyróżnić zdolność czynną (do nabywania praw wekslowych) oraz bierną (do zaciągania zobowiązań wekslowych). Kto nie ma zdolności do działań wekslowych, nie może samodzielnie zaciągać zobowiązań wekslowych. Spółka cywilna nie ma osobowości prawnej. Nie spółka, lecz wspólnicy będą zobowiązani z weksla. Wspólnicy zatem (a nie spółka) będą uczestnikami stosunku wekslowego. Oznacza to, że jeżeli zostało złożone oświadczenie na wekslu przez upoważnionego do tego wspólnika pod firmą spółki, wszyscy wspólnicy odpowiadają solidarnie za zobowiązanie wekslowe. Przy oznaczeniu remitenta ważne znaczenie ma sprawa jego czynnej zdolności wekslowej. Nie ma tej zdolności spółka prawa cywilnego. Dopuszczalne jest wymienienie kilku remitentów. Ma to zwłaszcza wówczas praktyczne znaczenie, gdy są oni wspólnikami spółki cywilnej. Jeżeli remitenci zostali wymienieni alternatywnie, każdy z nich może wykonywać prawa z weksla oraz indosować.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY