Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Pytanie:

"Do niedawna w moim mieście funkcjonował sklep z piwem na wynos. Wiosną został zamknięty, a na jego miejsce powstał nowy. W sklepie tym sprzedaje się piwo od rana do północy, a nawet i dłużej. Wieczorami schodzą się całe grupy alkoholików, by wypijać tam swoje ulubione trunki, a potem zaczepiają sąsiadów i zakłócają ciszę nocną. Znajomi mówią, że można tam kupić nawet wódkę spod lady. W jaki sposób mogę interweniować? Gdzie można sprawdzić czy ten sklep posiada zezwolenie na sprzedaż alkoholu?"

Odpowiedź prawnika: Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i zapobieganiu alkoholizmowi sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na lokalizację punktu sprzedaży. Co więcej sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, prowadzi się tylko w ściśle określonych punktach sprzedaży np. w sklepach branżowych ze sprzedażą napojów alkoholowych (tj. w sklepach w których roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych stanowi nie mniej niż 70% wartości sprzedaży ogółu towarów w tym sklepie. Dla wyjaśnienia dodamy, że napojem alkoholowym w rozumieniu niniejszej ustawy jest produkt przeznaczony do spożycia zawierający alkohol etylowy pochodzenia rolniczego w stężeniu przekraczającym 0,5% objętościowych alkoholu. W tej sytuacji sprzedaż w sklepie piwa i wódki wymaga zezwolenia wydanego przez wójta burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na położenie rzeczonego sklepu. Co więcej sprzedaż wódki w tymże sklepie będzie możliwa wówczas gdy sklep ten spełni warunki wymienione wcześniej dla sklepów branżowych ze sprzedażą napojów alkoholowych Do kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na obrót napojami alkoholowymi zobowiązany jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta, który wydał zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych oraz straż gminna lub członkowie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Może Pan zatem zwrócić się do wymienionych powyżej organów o skontrolowanie czy rzeczony sklep posiada zezwolenie i czy jest ono wykonywane zgodnie z prawem. Żaden przepis ustawy nie przewiduje jednak jawności rejestru udzielonych zezwoleń na obrót napojami alkoholowymi, a tym samym możliwości skontrolowania czy sklep znajdujący się w Pana sąsiedztwie posiada odpowiedni dokument.

Warto zauważyć, że zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych może być cofnięte, jeżeli co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesięcy miało miejsce zakłócenie porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez dany punkt sprzedaży, gdy prowadzący ten punkt nie powiadamia organów powołanych do ochrony porządku publicznego. Taki sam skutek może mieć sprzedaż alkoholu osobom nietrzeźwym.

Ponadto, zgodnie z art. 14 ustawy o wychowaniu w trzeźwości zabrania się sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych:  

  • na terenie szkół oraz innych zakładów i placówek oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych i domów studenckich,  

  • na terenie zakładów pracy oraz miejsc zbiorowego żywienia pracowników,  

  • w miejscach i w czasie masowych zgromadzeń,  

  • w środkach i obiektach komunikacji publicznej,    

  • w obiektach zajmowanych przez organy wojskowe i spraw wewnętrznych, jak również w rejonie obiektów koszarowych i zakwaterowania przejściowego jednostek wojskowych.   

Zabrania się także (art. 14 ust. 2a) spożywania napojów alkoholowych na ulicach, placach i w parkach, z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich spożycia na miejscu, w punktach sprzedaży tych napojów.

Miejsce określane jako „za ścianą sklepu czy obok sklepu”, jeżeli jest to na ulicy czy jakimś placu, a alkohol nie jest spożywany np. w kawiarnianym ogródki, jest objęte zakazem. Osoba spożywająca tam alkohol podlega karze grzywny.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • inno0 2015-03-08 02:27:18

    "Żaden przepis ustawy nie przewiduje jednak jawności rejestru udzielonych zezwoleń na obrót napojami alkoholowymi, a tym samym możliwości skontrolowania czy sklep znajdujący się w Pana sąsiedztwie posiada odpowiedni dokument." BZDURA! Wystarczy NIP przedsiębiorcy (zwykle na każdym wydawanym rachunku) i można sprawdzić w CEIDG (taka strona pod nadzorem Ministerstwa Gospodarki gdzie UG i UM wpisują min. takie dane).


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika