Zezwolenie na sprzedaż noktowizorów

Pytanie:

Jestem osobą fizyczną prowadzę działalność gospodarczą - sprzedaję między innymi noktowizory. Importujemy je z USA generacja 1 i 2-ga. Wyższej generacji Amerykanie nie eksportują. Niedawno dowiedziałem się że na sprzedaż noktowizorów w Polsce potrzebne są jakieś zezwolenia, licencje czy coś podobnego. Zaznaczam, że urzędy celne nie wymagały żadnych zezwoleń do odprawy. Jakie zezwolenia, licencje są potrzebne? Czy dotyczy to generacji noktowizorów 1 i 2 - giej, czy może wyższej 3 i 4 - tej generacji lub może celowników termowizyjnych?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym podlega koncesjonowaniu. Sprzęt noktowizyjny z pewnością nie jest bronią w rozumieniu prawa – pamiętać przy tym należy, że jedynie przemieszczanie broni palnej wymaga zgody przewozowej i urzędowo poświadczonej kopii uprzedniej zgody przewozowej oraz urzędowo poświadczonej kopii decyzji o zwolnieniu - w przypadku jej wydania.

Jednakże należy stwierdzić, że sprzęt noktowizyjny może w niektórych wypadkach stanowić wyrób i technologię o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Pod tym pojęciem należy rozumieć wyroby zaprojektowane dla celów wojskowych lub policyjnych oraz technologie związane z produkcją lub używaniem tych wyrobów. Gogle noktowizyjne, noktowizory strzeleckie oraz celowniki noktowizyjne stanowią wyrób przeznaczony na cele obronności państwa, ale jedynie pod warunkiem, że są „przeznaczone na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa, zaprojektowane zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji technicznej i wykonane na podstawie dokumentacji technicznej, bez względu na stopień jego przetworzenia”.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja określa w załączniku II jako kategorię wspomnianych wyrobów i technologii sprzęt do odwzorowywania lub zabezpieczania przed ruchami przeciwnika oraz jego specjalnie zaprojektowane składniki i akcesoria, który obejmuje między innymi urządzenia do rejestracji i obróbki obrazu, w tym:

  • aparaty fotograficzne, sprzęt fotograficzny i do obróbki filmów,

  • sprzęt wykorzystujący wzmacnianie obrazu,

  • sprzęt z wykorzystaniem termowizji i przetworników obrazu pracujących w podczerwieni.

 

Podsumowując, należy uznać, że obowiązujące przepisy prawa pozwalają na zakwalifikowanie noktowizorów do wyrobów i technologii, na których wytwarzanie oraz obrót jest wymagana koncesja, ale jedynie pod warunkiem, że posiadają one przeznaczenie wojskowe lub policyjne.

Wytworzone materiały wybuchowe, broń, amunicja oraz wyroby o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym podlegają ocenie zgodności tak jak wyroby przeznaczone na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa. Stąd ich dostawca powinien dysponować certyfikatem zgodności OiB. Na podstawie certyfikatu zgodności wyrobu dostawca wystawia deklarację zgodności OiB. Stąd, jeżeli nie otrzymał Pan deklaracji zgodności OiB, najprawdopodobniej importowany przez Pana wyrób nie jest objęty obowiązkiem oceny zgodności właściwym dla wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, a więc nie stanowi takiego wyrobu – stąd obrót nim nie wymaga uzyskania koncesji.

Pomimo tego, skoro brak jest przepisów pozwalających jednoznacznie zakwalifikować wskazaną przez Pana działalność jako nieobjętą obowiązkiem koncesyjnym, polecamy ponadto skierowanie zapytania do Departamentu Zezwoleń i Koncesji MSWIA, na adres waii@mswia.gov.pl

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: