Zgłoszenie adresu członka zarządu do KRS

Pytanie:

Członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością złożył kilka lat temu po wyborze do zarządu spółki wzór podpisu przed notariuszem. Zawarta informacja odnośnie dowodu osobistego i adresu uległa zmianie (nowy dowód osobisty oraz zmiana adresu zamieszkania). Czy jest obowiązek zgłoszenia do rejestru przedsiębiorców KRS zmiany powyższych danych, a jeśli tak to w jakiej formie wpisać zmiany tych danych w KRS odnośnie danej spółki z o.o.?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Ustawa o krajowym rejestrze sądowym nie przewiduje obowiązku, ani zgłaszania, ani zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym,  ani adresu zamieszkania członka zarządu. Podobna sytuacja zachodzi w wypadku wzoru podpisu sporządzonego przed notariuszem.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

jen

25.10.2009 23:59:27

Re: Zgłoszenie adresu członka zarządu do KRS

W aktach rejestrowych spółki ograniczoną odpowiedzialnością muszą być podane adresy członków zarządu. Zgłoszenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do sądu rejestrowego powinno zawierać bowiem m.in. ? nazwiska, imiona i adresy członków zarządu oraz sposób reprezentowania spółki" (art. 166 §1 Kodeksu spółek handlowych). Ponadto wszelkie zmiany danych zarząd spółki powinien zgłosić sądowi rejestrowemu w celu wpisania do rejestru lub ujawnienia w aktach rejestrowych - tym samym w razie zmiany składu zarządu należy do sądu rejestrowego przekazać adresy nowych członków (art. 168 Kodeksu spółek handlowych).


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: