Zgłoszenie adresu magazynu

Pytanie:

"W prowadzonej jednoosobowej firmie budowlanej wynajmuję mały magazyn, w którym trzymane są niewielkie ilości materiałów budowlanych, nie prowadzę tam innej aktywności gospodarczej. Zgłoszony jest w ewidencji działalności gospodarczej inny adres, gdzie jest siedziba firmy. Czy muszę zrobić aktualizację we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej adresu działalności i zgłosić również ten magazyn? "

Odpowiedź prawnika: Zgłoszenie adresu magazynu

Zgodnie z art. 7 b ustawy Prawo działalności gospodarczej do ewidencji działalności gospodarczej wpisuje się:

  1. oznaczenie przedsiębiorcy oraz jego numer ewidencyjny PESEL, o ile taki posiada,  
  2. oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu przedsiębiorcy, a jeżeli stale wykonuje działalność poza miejscem zamieszkania - również wskazanie tego miejsca i adresu zakładu głównego czy oddziału,
  3. określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD),  
  4. wskazanie daty rozpoczęcia działalności gospodarczej.   

Zgodnie z art. 7 d  przedsiębiorca jest obowiązany zgłaszać organowi ewidencyjnemu zmiany stanu faktycznego i prawnego odnoszące się do przedsiębiorcy i wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, w zakresie danych zawartych w zgłoszeniu (czyli danych w/w).

Jeśli magazyn nie jest głównym zakładem przedsiębiorcy, nie jest miejscem w którym stale wykonuje on swoją działalność, to nie podlega on zgłoszeniu do ewidencji działalności gospodarczej.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika