e-prawnik.pl Porady prawne

Zgoda małżonka na zaciągnięcie kredytu bankowego

Pytanie:

Witam. Jestem żonaty. Czy dla zawarcia umowy kredytu bankowego muszę uzyskać zgodę małżonki?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Zgoda małżonka na zaciągnięcie kredytu bankowego

3.4.2012

Umowa kredytu bankowego dla swej ważności nie wymaga uzyskania zgody małżonka dla jej zawarcia. Jeżeli banki w praktyce wymagają przed podpisaniem umowy wyrażenia przez małżonka zgody na jej zawarcie, to czynią to tylko w celu ułatwienia późniejszej egzekucji, w razie nie wywiązania się przez stronę umowy z zobowiązania wynikającego z umowy.

Zgodnie z treścią art. 787 Kodeksu postępowania cywilnego tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko osobie pozostającej w związku małżeńskim sąd nada klauzulę wykonalności także przeciwko jej małżonkowi z ograniczeniem jego odpowiedzialności do majątku objętego wspólnością majątkową, jeżeli wierzyciel wykaże dokumentem urzędowym lub prywatnym, że stwierdzona tytułem egzekucyjnym wierzytelność powstała z czynności prawnej dokonanej za zgodą małżonka dłużnika.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ