Zgoda na tablicę informacyjną przedsiębiorcy

Pytanie:

W mieszkaniu prowadzona jest działalność gospodarcza. Mieszkanie jest częścią wspólnoty mieszkaniowej. Chcemy na zewnątrz budynku, na ścianie umieścić trzy tablice informacyjne o firmie: nazwę, adres, telefon. Zgodnie z prawem firma musi posiadać oznaczenie miejsca swojej działalności w postaci np. tablicy informacyjnej. Firma nie dysponuje żadnym oknem, w którym mogłaby wywiesić szyld informacyjny, są drzwi wejściowe, ale zdaniem firmy nie ma na nich miejsca, żeby umieścić szyld. Czy wspólnota może odmówić w tej sytuacji umieszczenia tablicy informacyjnej na ścianie budynku? Czy skoro istnieje obowiązek oznaczenia miejsca działalności gospodarczej wspólnota zawsze ma prawo domagać się opłaty za tablicę?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Obowiązek umieszczenia tablicy informacyjnej o nazwie przedsiębiorcy i rodzaju prowadzonej działalności istniał na gruncie ustawy Prawo działalności gospodarczej. W obecnie obowiązującej ustawie o swobodzie działalności bark takiego obowiązku. Jednakże zgodnie z art. 60 [1] § 3 kodeksu wykroczeń kto wykonując działalność gospodarczą nie oznacza siedziby i miejsca wykonywania tej działalności lub wykonując działalność wytwórczą wprowadza do obrotu towary bez wymaganych oznaczeń, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny. Sam powyższy przepis jest źródłem tego obowiązków (tak M. Bojarski, w: M. Bojarski, W. Radecki, Kodeks wykroczeń. Komentarz, wyd. 4, Warszawa 2006, s. 394).

Niestety przepis powyższy nie jest dostosowany do obecnych realiów, w których dzięki internetowi można wykonywać działalność gospodarcza choćby we własnym mieszkaniu. Brak też obowiązku po stronie wspólnoty wyrażenia zgody na umieszczenie tablicy, który byłby odpowiednikiem obowiązku przedsiębiorcy. Mimo obowiązku po stronie przedsiębiorcy, wspólnota może więc odmówić wyrażenia zgody na umieszczenie szyldu. W praktyce trudno też sobie wyobrazić skierowanie wniosku o ukaranie w opisywanym przypadku, choć teoretycznie nie można go wykluczyć. Warto w tej sparwie skontaktować się z właściwą terenową jednostką inspekcji handlowej, w celu zasięgnięcia informacji o praktyce stosowania tego przepisu.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (2)

Anna

16.11.2011 9:11:12

Re: Zgoda na tablicę informacyjną przedsiębiorcy

opowiedz jest nieprawidłowa, taki obowiązek nie wynika z kodeksu wykroczeń!

Kuba

5.10.2010 9:30:48

Re: Zgoda na tablicę informacyjną przedsiębiorcy

co to za odpowiedź? to już więcej na darmowym forum znalazłem:( lipa jakaś

Pokaż wszystkie komentarze (2)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: