Zmiana miejsca zamieszkania dziecka

Pytanie:

Jeżeli w wyroku o rozwód sąd ustali powierzenie władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom z jednoczesnym miejscem zamieszkania u matki - czy wtedy matka może dowolnie zmieniać miejsce zamieszkania z dzieckiem. Czy można zobligować matkę do tego, iż bez zgody obojga rodziców nie będzie mogła dowolnie zmieniać miejsca zamieszkania wraz z dzieckiem. Będzie to tego potrzebna zgoda obojgu rodziców.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Treść władzy rodzicielskiej okreslona jest w kodeksie rodzinnym i opiekunczym. Zgodnie z art. 95 k.r.o., władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka. Władza rodzicielska na mocy wyroku rozwodowego została powierzona obojgu rodzicom. Wynika z tego, że każde z nich jest obowiazane i uprawnione do jej wykonywania. Jednakże o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie, a w braku porozumienia pomiędzy nimi rozstrzyga sad opiekunczy. Przepisy kodeksu nie precyzują pojęcia "istotne sprawy dziecka", jednakże zarówno w doktrynie jak i w orzecznictwie utrwalił się pogląd, zgodnie z którym do istotnych spraw dziecka należy m.in miejsce jego zamieszkania. Dlatego też, pomimo orzeczenia w wyroku rozwodowym miejsca zamieszkania dziecka przy matce, zmiana miejsca zamieszkania dziecka powinna być podjęta za zgoda i w porozumieniu z ojcem dziecka, który także ma prawo do sprawowania władzy rodzicielskiej. W braku zgody pomiedzy rodzicami należy sprawę poddać rozstrzygnięciu przez sąd opiekuńczy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

askasie

3.5.2010 20:7:53

Re: Zmiana miejsca zamieszkania dziecka

Mam bardzo duzy dylemat .... proszę o wskazówki.... Mój 8-letni syn nosi moje nazwisko i nie pochodzi ze związku małżeńskiego... ojciec dziecka wyrazil zgodę no moje nazwisko przed urzędnikiem Stanu Cywilnego... , od jakiegos czasu nie mam z nim zadnego kontaktu , nie interesuje sie dzieckiem , czy mogę z synem zmienić miejsce zamieszkania i w zwizku z tym zameldowania?? pragnę dodac , że zamierzam wyprowadzić sie do Nieniec. Bardzo proszę i jakieś wskazówki, za co z góry dziękuje...


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 1.2.2010

  Zmiana nazwiska lub imienia - Jak zmienić nazwisko?

  Z pewnością nikt nie chciałby mieć nazwiska, którego brzmienie wywołuje drwiące uśmiechy wśród znajomych. Niestety zdarza się dość często, że czyjeś nazwisko lub imię może (...)

 • 16.3.2017

  Kurator dla nieznanego z miejsca pobytu

  Wskazanie adresu zamieszkania pozwanego jest niezbędnym elementem pozwu. Jednakże przecież nie zawsze mamy możliwość wskazania tego adresu, z uwagi na okoliczność, iż go nie znamy i nie mamy możliwości (...)

 • 22.12.2013

  PIT 2013. Kalendarz podatnika. Luty.

  Uwaga, jeżeli jesteś płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych spoczywają na Tobie obowiązki związane z wypełnieniem i przesłaniem deklaracji podatkowych. W przedmiotowym artykule wskażemy (...)

 • 15.12.2017

  Sąd właściwy do rozpoznania sprawy rozwodowej

  Osoby zainteresowane złożeniem pozwu o rozwód zwykle nie zwracają uwagi na to, do którego sądu kierują pozew rozwodowy, koncentrując się na jego merytorycznej treści. Tymczasem właściwość (...)

 • 19.10.2017

  Separacja - Kiedy możesz żądać separacji i jakie są jej skutki?

  Z chwilą zawarcia małżeństwa małżonkowie są zobowiązani do wspólnego pożycia, do wzajemnej pomocy i wierności oraz do współdziałania dla dobra rodziny, którą założyli. (...)