Zmiana organów fundacji

Pytanie:

Chcemy zmienić Prezesa zarządu fundacji . W statucie mamy zapisane, że rada fundacji, jako organ nadzorujący, może odwołać Prezesa zarządu. Kiedy zacznie skutecznie działać nowy Prezes zarządu - z dniem podjęcia uchwały, czy też z dniem wpisania zmian do KRS? W statucie jest też zapisane, że zarząd reprezentuje fundację na zewnątrz, czyli podpisuje m.in. wnioski do sądu o zmianach w organach fundacji. Wiadomo, że istnieje prawdopodobieństwo, że odwołany prezes może wniosku nie podpisać. Czy jest to możliwe?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Uchwała rady fundacji odwołująca prezesa zarządu fundacji oraz uchwała o powołaniu nowego prezesa zarządu odnoszą skutek natychmiastowy, to jest z dniem podjęcia uchwały. Rzecz jasna zmiana składu osobowego fundacji winna być ujawniona w Krajowym Rejestrze Sądowym, nie decyduje jednak data wpisu do KRS, lecz data podjęcia stosownej uchwały przez upoważniony organ podmiotu. Nie będzie zatem problemem hipotetyczna możliwość odmowy podpisania wniosku o wpis zmian do KRS przez byłego prezesa zarządu. Wniosek winien bowiem podpisać już nowo wybrany prezes zarządu i na nim jako organie, który został skutecznie powołany do reprezentowania fundacji ciąży obowiązek złożenia stosownych dokumentów w sądzie rejestrowym.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: