Zmiana osoby dłużnika - przejęcie długu

Pytanie:

Moja siostra, z mężem w VIII 2000 r. wzięli z pewnego banku kredyt "małżeński" (spłata na 4 lata) w wys. 7 tys.zł. Następnie tenże kredyt, w całości, wraz z książeczką spłat itd. przekazali zaprzyjaźnionemu małżeństwu, chcąc im w ten sposób pomóc (warunek otrzymania takiego kredytu - stałe zatrudnienie małżonków). Zgodnie z ustną umową między nimi, spłacali kredyt, ale od IX 2002 r. zaprzestali spłacania ("wtórni "kredytobiorcy), co zgodnie z umową kredytową, spowodowało "ściąganie" należności z pensji mojej siostry (jej mąż w międzyczasie stracił pracę). Małżeństwo, któremu siostra "odstąpiła kredyt", nie kwapi się z "refundacją" rat. Aktualnie zaległości dłużników mojej siostry wynoszą ok. 800 zł, + kilka tys. zł, reszty kredytu. Jakimi środkami prawnymi można zmusić to nieuczciwe małżeństwo do spłaty długu? Czy istnieje prawna możliwość przeniesienia zobowiązań kredytowych (pozostały dług wobec banku) bezpośrednio na dłużników siostry, czyli na to małżeństwo, któremu powierzyła kredyt? Chodzi o to by zmusić ich do spłaty zadłużenia z ich pensji.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W analizowanym przypadku mamy do czynienia ze skomplikowaną sytuacją łączącą trzy podmioty - bank, kredytobiorców oraz "wtórnych" kredytobiorców". Kredytobiorcy -nazwijmy ich małżeństwem A zawarli z wtórnymi kredytobiorcami - małżeńtwem B umowę - w formie ustnej,zgodnie z którą małżeństwo B spłaci kredyt, który zaciągnęło małżeństwo A. Co do zasady umowę taką możnaby traktować jako umowę przejęcia długu, jednakże do jej ważności konieczna jest forma pisemna, której w analizowanym przypadku brak. Oznacza to,że w analizowanym przypadku nie mamy do czynienia z umową przejęcia długu. Faktem jednak jest, iż małżeństwo B zobowiązało się spłacić kredyt zaciągnięty przez małżonków A. Nieważność umowy o przejęcie długu powoduje jednak, iż w stosunkach małżeństwo A - bank, z tytułu spłaty kredytu nadal zobowiązane jest małżeństwo A. W takiej sytuacji należy traktować umowę małżeństwa A z małżeństwem B jako umowę pożyczki. Oznacza to, że wobec banku nadal zobowiązane będzie małżeństwo A, jednak wobec małżeństwa A małżeństwo B powinno zwrócić pożyczoną kwotę, której wysokość wynika z porozumienia pomiędzy małżeństwem A i B a pośrednio z umowy kredytowej. Tak więc małżeństwo A ma roszczenie o zwrot pożyczki od małżeństwa B. W takim przypadku małżeństwo A może wystąpić na drogę sądową przeciwko małżeństwu B z powództwem o zwrot pożyczki. Problem jednak w tym, iż trudno będzie udowodnić fakt zaewarcia umowy pożyczki, gdyż jak stwierdzono w przedstawionym stanie faktycznym, umowa pomiędzy małżeństwem A a małżeństwem B została zawarta w formie ustnej.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Odpowiedzialność przejemcy długu wobec dłużnika w razie braku zgody wierzyciela na przejęcie długu

  Strony mogą zastrzec w umowie (np. sprzedaży nieruchomości), iż nabywca (osoba trzecia) przejmie dług sprzedawcy, który ten posiada wobec innego podmiotu (np. banku w ramach zawartej umowy (...)

 • Przejęcie długu

  Kodeks cywilny reguluje sytuacje, w których na podstawie odpowiedniej umowy następuje podmiotowa zmiana dłużnika stosunku zobowiązaniowego. Zmiana ta polega na wstąpieniu w miejsce dłużnika (...)

 • Uznanie długu przez dłużnika

  W doktrynie polskiego prawa cywilnego i orzecznictwie sądowym utrwalił się podział oświadczeń w przedmiocie uznania długu na właściwe i niewłaściwe uznanie długu. Dowiedz się, na czym polega (...)

 • Przejęcie długu nie zawsze oznacza wygaśnięcie hipoteki...

  Artykuł 525 Kodeksu cywilnego stanowi wyjątek od ogólnej zasady, że zabezpieczenie rzeczowe jest skuteczne wobec wszystkich - uznał Sąd Najwyższy.

 • Na czym polega akredytywa?

  Akredytywy znajdują zastosowanie zarówno w obrotach krajowych jak i zagranicznych. Akredytywa gwarantuje dostawcy bezwzględne i natychmiastowe otrzymanie należności, a odbiorcy pozwala uzależnić (...)

NA SKÓTY