e-prawnik.pl Porady prawne

Zmiana sposobu wypłaty wynagrodzenia za pracę

Pytanie:

Zatrudniam 19 pracowników i w zakładzie pracy nie obowiązuje regulamin pracy. 17 pracowników ma wpłacane wynagrodzenie na rachunek bankowy, a 2 pracowników ma wypłacane do rąk własnych. Zatrudniłam w marcu 2007 roku pracownicę, która złożyła oświadczenie o wypłatę wynagrodzenia na rachunek bankowy. W miesiącu marcu pracownica złożyła pisemne oświadczenie o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych. Czy pracownik może zmienić oświadczenie dotyczące wypłaty wynagrodzenia?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Zmiana sposobu wypłaty wynagrodzenia za pracę

19.3.2008

Co do zasady pracodawca powinien wypłacić wynagrodzenie za pracę do rąk pracownika. Dopuszczalne jest wypłacenie wynagrodzenia za pracę w inny sposób niż do rąk pracownika, tylko w przypadku jeżeli taka formę dopuszcza obowiązujący u pracodawcy zbiorowy układ pracy lub pracownik wyraził uprzednio na pismie zgodę na wypłatę wynagrodzenia w inny sposób niż do jego rąk.

Oświadczenie o zgodzie na wypłatę wynagrodzenia w inny sposób niż w formie pieniężnej do rąk pracownika pracownik może w każdej chwili zmienić bądź cofnąć. Pogląd taki wyraził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 21 lutego 2002 r. sygn. akt I PKN 917/2000.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ