Zmniejszenie przychodu o koszty jego uzyskania

Pytanie:

Co to jest ulga "kosztowa" w odniesieniu do wynajmu mieszkania? Jakie są warunki skorzystania z niej przy wyliczaniu dochodu z wynajmu?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Przepisy nie przewidują takiej ulgi. Być może chodzi Panu o możliwość pomniejszania przychodu z najmu o koszty uzyskania przychodu. Kosztami uzyskania przychodu są, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ust. 1 ustawy. Przykładowo, dla podatników osiągających przychody z najmu kosztami uzyskania przychodów mogą być wszelkie koszty ponoszone w związku z utrzymaniem mieszkania, takie jak wydatki związane z opłaceniem czynszu (z tym, że jeśli opłaty te uiszcza najemca wynajmujący uzyskuje z tego tytułu również przychód, a w konsekwencji przychód jest równy kosztom uzyskania przychodu), wydatki związane z remontem wynajmowanego mieszkania czy w końcu wydatki związane z wymianą części czy naprawą urządzeń znajdujących się w mieszkanie. We wszystkich tych przypadkach należy rozważyć czy są one ponoszone w związku z uzyskiwaniem przychodów z tytułu najmu, a jeśli odpowiedź na tak zadane jest pozytywna – zmniejszają one przychód z najmu.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: