Znaczenie oznaczeń E oraz CE

Pytanie:

Proszę o informację czy oznaczenie E lub CE na wyrobach będących akcesoriami samochodowymi jest tożsame, czy są to różne informacje?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Oznakowanie CE jest oznakowaniem potwierdzającym zgodność wyrobu lub sposobu jego wytworzenia z tzw. zasadniczymi wymaganiami. Zasadnicze wymagania, jakie powinien spełniać produkt, są określane dyrektywami nowego podejścia. Ustawa o systemie zgodności nie nakłada obowiązku certyfikacji na producentów wszelkiego rodzaju wyrobów. Dokonanie oceny zgodności musi nastąpić przed wprowadzeniem do obrotu. Ocena zgodności dotyczy tych produktów, co do których ustalone zostały w rozporządzeniu konkretne wymagania. Producent może jednak z własnej woli wnosić o przeprowadzenie badań. Ocena zgodności w takim wypadku następuje na podstawie umowy z jednostką certyfikującą.

Certyfikat zgodności jest dokumentem wydanym przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, który potwierdza zgodność produktu i jego wytwarzania z zasadniczymi wymogami.

Deklaracja zgodności jest oświadczeniem producenta, w którym potwierdza on na własną odpowiedzialność, że produkt spełnia zasadnicze wymogi. Jeżeli producent wystawił taką deklarację zgodności może umieścić na produkcie oznakowanie CE.

Innym oznakowaniem niż oznakowanie CE jest znak B. Dotyczy on jednak wyłącznie wyrobów budowlanych. Umieszczenie tego oznakowania na towarze świadczy o tym, że produkt jest zgodny z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

ECE jest angielskim skrótem nazwy Europejskiej Komisji Gospodarczej. Komisja ta wydała regulamin dotyczący pojazdów i ich wyposażenia przyjęty w ramach porozumienia o ujednoliceniu warunków technicznych.

Oznaczenie E jest znakiem homologacji międzynarodowej stosowanym w homologacji EKG (małe e dotyczy homologacji Unii Europejskiej). W związku z ujednoliceniem wymogów technicznych pojazdów i ich wyposażenia należy uznać, że oznaczenia C i CE wskazują na ten sam standard produktu.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: