Zniesienie współwłasności-pośrednictwo adwokata

Pytanie:

Czy jest możliwość wystąpienia do sądu o wydzielenie współwłasności przez adwokata?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Postawione pytanie należy rozumieć w następujący sposób: czy istnieje możliwość wystąpienia do sądu za pośrednictwem adwokata w sprawie o zniesienie współwłasności. W duchu tak pojmowanego zagadnienia zostanie więc udzielona odpowiedź. Jeżeli istnieje współwłasność na rzeczy, a więc także na nieruchomości, każdemu ze współwłaścicieli przysługuje uprawnienie do żądanie zniesienia współwłasności, w wyniku czego po stronie każdego (co do zasady) współwłaściciela powstanie prawo własności. Zniesienie sądowe współwłasności może nastąpić na trzy sposoby: .sąd może podzielić rzecz i przyznać każdemu z dotychczasowych współwłaścicieli odpowiednią jej część. Jeżeli rzeczy nie da się podzielić, może być przyznana jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty pozostałych lub  sąd może zarządzić jej sprzedaż licytacyjną i podział uzyskanej sumy między współwłaścicieli, a tym samym żaden ze współwłaścicieli nie otrzyma rzeczy. Jeśli chodzi o zwrócenie się z żądaniem o zniesienie współwłasności do sądu, nie ma przeszkód, by za współwłaściciela działał zastępca procesowy, czyli adwokat lub radca prawny. Gwoli ścisłości należy jednak nadmienić, iż istnieje jeszcze jeden sposób zniesienia współwłasności – jest nim umowne zniesienie współwłasności. A zatem współwłaściciele mogą się porozumieć, w jaki sposób znieść współwłasność i w takiej sytuacji ingerencja sądu będzie zbyteczna. Korzystanie z tego sposobu powinno być zasadą, a dopiero w ostateczności współwłaściciele powinni kierować sprawę na drogę sądową.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: