Zwolnienia z obowiązku świadczeń na rzecz obrony

Pytanie:

Otrzymałem decyzję Wójta gminy w sprawie nałożenia obowiązku świadczeń rzeczowych na rzecz obrony. Świadczenie dotyczy oddania w używanie na rzecz jednostki wojskowej 5 budynków gospodarczych o pow. 2000 m2 oraz terenu przyległego do budynków o pow. 2,5 ha. Komu lub kiedy przysługuje zwolnienie od świadczeń rzeczowych na rzecz obrony?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Przepisy regulują od strony podmiotowej zwolnienia ze świadczeń tylko w przypadku świadczeń osobistych. Natomiast w przypadku świadczeń rzeczowych zwolnienia (wyłączenia) dotyczą określonego rodzaju rzeczy:

  1. tereny, pomieszczenia, środki transportowe, maszyny i inny sprzęt, znajdujące się w posiadaniu określonych podmiotów publicznych,
  2. biblioteki, muzea, archiwa i zabytki uznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za pomniki historii oraz dobra kulturalne oraz obiekty wpisane na "listę dziedzictwa światowego",
  3. zbiory naukowe i artystyczne mające charakter publiczny,
  4. świątynie, domy modlitwy oraz pomieszczenia kościołów i innych związków wyznaniowych mających osobowość prawną, wraz ze znajdującymi się w nich przedmiotami przeznaczonymi do wykonywania kultu religijnego,
  5. przedmioty wyłączone spod egzekucji stosownie do przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji z wyjątkiem narzędzi prostych oraz środków transportowych,
  6. parki narodowe i rezerwaty przyrody,
  7. przedszkola, domy dziecka, zakłady opiekuńczo-wychowawcze, szkoły specjalne i internaty tych szkół, specjalne ośrodki wychowawcze i szkolno-wychowawcze oraz poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
  8. niektóre urządzenia i sieci telekomunikacyjne,
  9. pojazdy samochodowe niedopuszczone do ruchu po drogach publicznych oraz używane wyłącznie do przewozu wewnątrz zakładu, po przedstawieniu przez posiadacza odpowiednich dokumentów.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: