Zwolnienie nauczyciela w trakcie roku szkolnego

Pytanie:

Nauczyciel stażysta odbywa staż po raz drugi, ze względu na negatywną ocenę. Jego ocena wciąż jest negatywna, a jego postępowanie uwłacza godności zawodu nauczyciela. Postawa stażysty ma antywychowawczy wpływ na uczniów (brak dyscypliny, przemoc słowna). Jaka podstawa prawna umożliwia zwolnienie stażysty w ciągu roku szkolnego?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 26 Karty nauczyciela stosunek pracy nauczyciela wygasa z mocy prawa odpowiednio w razie m. in. prawomocnego ukarania w postępowaniu dyscyplinarnym karą dyscyplinarną zwolnienia z pracy oraz karą dyscyplinarną zwolnienia z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie nauczycielskim w okresie trzech lat od ukarania lub karą wydalenia z zawodu nauczycielskiego. Można zatem  przeprowadzić postępowanie dyscyplinarne i w ten sposób doprowadzić do wygaśnięcia stosunku pracy stażysty.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: