e-prawnik.pl Porady prawne

Zwolnienie od opłacania pozwu a opłata od apelacji

Pytanie:

Czy jeżeli Sąd I instancji postanowieniem zwolnił powoda od opłaty od pozwu, to obowiązuje ono we wszystkich instancjach? Jeśli nie, to czy wraz z apelacją ponownie należy składać wniosek o zwolnienie ze względu na trudną sytuację ekonomiczną?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Zwolnienie od opłacania pozwu a opłata od apelacji

27.8.2003

Z opisanego stanu faktycznego wynika, iż strona w postępowaniu została zwolniona częściowo od kosztów sądowych. W opisanej sytuacji mamy więc do czynienia ze zwolnieniem z konkretnej opłaty, jakim jest wpis od wniesienia pozwu. Zwolnienie od konkretnej opłaty nie rozciąga się w tym wypadku na ewentualne wniesienie apelacji. Oznacza to, że konieczne jest ponowne wniesienie o zwolnienie od kosztów sądowych wraz z wniesieniem apelacji.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Re: Zwolnienie od opłacania pozwu a opłata od apelacji

Arletta Bolesta

4.3.2021 3:57:47

Re: Zwolnienie od opłacania pozwu a opłata od apelacji

Kwestię można również podjąć na płaszczyźnie kościelnego procesu o nieważność małżeństwa dr Arletta Bolesta adwokat kościelny a.bolesta@op.pl


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ