e-prawnik.pl Porady prawne

Zwrot kosztów dojazdu świadka na rozprawę

Pytanie:

Złożyłem zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, na podstawie którego wszczęto dochodzenie. Niebawem odbędzie się pierwsza rozprawa w sądzie karnym. Zostałem wezwany na tę rozprawę w charakterze świadka - czeka mnie podróż przez 3/4 Polski. Czy mam prawo do zwrotu kosztów podróży tam i z powrotem? Jak to załatwić?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Zwrot kosztów dojazdu świadka na rozprawę

6.6.2005

Za stawiennictwo na rozprawie w charakterze świadka przysługuje należność za utracony zarobek na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 4 lipca 1990 r. w sprawie wysokości należności świadków i stron w postępowaniu cywilnym. Przepisy tego aktu przewidują, iż górną granicę należności przysługujących osobom występującym przed sądem w charakterze świadków stanowi równowartość 4,6 % kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, członków korpusu służby cywilnej, etatowych członków samorządowych kolegiów odwoławczych, sądowych kuratorów zawodowych, komorników sądowych, asesorów i aplikantów sądowych i prokuratorskich, funkcjonariuszy Służby Celnej, której wysokość określa corocznie ustawa budżetowa. Do kwoty, do której zwrotu uprawniona jest osoba występująca przed sądem w charakterze świadka, wlicza się także koszty noclegu i dietę, które ustala się według przepisów dotyczących diet i innych należności z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju.

Aby uzyskać zwrot kosztów należy przedstawić sądowi stosowne żądanie poparte udokumentowanymi wydatkami.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (2)

Re: Zwrot kosztów dojazdu świadka na rozprawę

Aneczka

9.12.2010 16:7:46

Re: Zwrot kosztów dojazdu świadka na rozprawę

Nigdzie nie ma zadnego wzoru nawet jak to napisacm korwa ja pierdole co za strona wogule

Re: Zwrot kosztów dojazdu świadka na rozprawę

KRKLL

4.10.2010 12:23:28

Re: Zwrot kosztów dojazdu świadka na rozprawę

Czyli jesli jestem bezrobotny, na zasiłku i mam ciężką sytuacje finansowoą (z zasiłkiem +/-500 zł) a na bilety w obydwie strony wydam ponad 1/5 kwoty zasiłku to mam prawo? Czy raczej nie?

Pokaż wszystkie komentarze (2)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ