Zwrot kosztów przejazdu świadka

Pytanie:

Czy świadek wezwany na rozprawę sądową do odległego miasta może liczyć na zwrot kosztów dojazdu oraz utraconych korzyści w związku w niewykonywaniem w tym dniu pracy? Jeśli tak, to w jaki sposób ubiegać się o taki zwrot?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art 277 kodeksu postępowania cywilnego świadek ma prawo żądać zwrotu wydatków koniecznych, związanych ze stawiennictwem do sądu, a ponadto wynagrodzenia za utratę zarobku. Do wydatków koniecznych z całą pewnością zaliczane będą koszty przejazdu do miejscowości, w której ma swoją siedzibę sąd, przed którym toczy się postępowanie. Ponadto do wydatków koniecznych mogą zostać również zaliczone koszty utrzymania w miejscowości, w której ma się odbyć przesłuchanie (np. koszty noclegu). Na wniosek świadka, przewodniczący wydziału może przyznać zaliczkę na koszty podróży i na utrzymanie w miejscu przesłuchania. O prawie żądania zwrotu wydatków, świadek powinien zostać poinformowany w wezwaniu z sądu.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY