Zwrot nadwyżki podatku VAT przy stawce 0%

Pytanie:

"Osoby fizyczne planują zawiązać spółkę z o.o., będzie to firma handlowa. 100% sprzedaży będzie to eksport do krajów byłego Związku Radzieckiego (głównie Ukraina, Białoruś i Litwa). W związku z tym VAT od sprzedaży będzie 0%. Towar natomiast będzie kupowany z 22% VAT-em. Spodziewany jest spora nadwyżka VAT nadpłaconego. Czy firma już w pierwszym lub drugim miesiącu działalności może ubiegać się o zwrot VAT-u? "

Odpowiedź prawnika: Zwrot nadwyżki podatku VAT przy stawce 0%

Przez pojęcie „eksport towarów” należy rozumieć, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. nr 4, poz. 535, ze zm.): potwierdzony przez urząd celny, określony w przepisach celnych, wywóz towarów z terytorium kraju poza terytorium Wspólnoty w wykonaniu czynności określonych w art. 7 ust. 1 pkt 1-4, (tj. przeniesienia prawa do rozporządzania towarami jak właściciel), jeżeli wywóz jest dokonany przez:

  • dostawcę lub na jego rzecz, lub

  • nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju, lub na jego rzecz.

Zgodnie zaś z art. 41. ust. 4 ustawy: w eksporcie towarów, o którym mowa wyżej, stawka podatku wynosi 0%.

Na marginesie zaznaczam, że dokonanie dostawy na terytorium Litwy nie będzie eksportem towarów. Litwa jest bowiem członkiem Unii Europejskiej i dostawa towarów na jej terytorium przez spółkę będzie wewnątrzwspólnotową dostawą towarów. Niemniej, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy: w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów stawka podatku VAT wynosi 0%.

W sytuacji, gdy dana firma będzie dokonywała tylko czynności opodatkowanych stawką 0%, powstaje pytanie, w jaki sposób można ubiegać się o zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Jest to generalnym uprawnieniem podatnika, co wyrażone jest w art. 87 ust. 1 ustawy o VAT, który stanowi, że: w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W przypadku gdy firma dokonuje tylko i wyłącznie eksportu towaru ma prawo do wnioskowania o zwrot nadwyżki podatku VAT na podstawie art. 87 ust. 5 ustawy o podatku VAT, który stanowi, że: na umotywowany wniosek, podatnikom dokonującym dostawy towarów lub świadczenia usług poza terytorium kraju i niedokonującym sprzedaży opodatkowanej przysługuje zwrot kwoty podatku naliczonego. Wniosek, o którym mowa należy złożyć wraz z deklaracją dla podatku od towarów i usług - VAT-7. W konsekwencji oznacza to, że w poz. 64 deklaracji: „Wniosek o zwrot podatku” należy zaznaczyć kwadrat 1, oznaczający, że podatnik wnioskuje o zwrot podatku VAT. Przepisy ustawy nie ograniczają terminu składania wniosku - innymi słowy, nie ma żadnych przeszkód, by spółka wnioskowała o zwrot podatku VAT już za pierwszy miesiąc prowadzenia działalności gospodarczej.  

Pamiętać należy, że zgodnie 87 ust. 8 ustawy o VAT: przypadku gdy podatnik otrzymał zwrot różnicy podatku z tytułu eksportu towarów i następnie całość lub część tego towaru powróciła do podatnika, a czynność ta powoduje powrót towaru na terytorium kraju, podatnik jest obowiązany zwrócić całość lub odpowiednią część otrzymanego zwrotu w terminie 14 dni, licząc od dnia przekroczenia towaru przez państwową granicę Rzeczypospolitej Polskiej. Podatnik może zwiększyć o tę kwotę podatek naliczony, począwszy od najbliższego okresu rozliczeniowego. Jeżeli podatnik nie dopełni obowiązku zwrotu podatku, wówczas od niezwróconej kwoty są naliczane odsetki za zwłokę jak od zaległości podatkowych.

Polecamy również następujące artykuły serwisu e-prawnik.pl:


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika