Zwrot prawa jazdy po upływie środka karnego

Pytanie:

Znajomy otrzymał czasowy zakaz prowadzenia pojazdu za jazdę w stanie nietrzeźwości. Sąd II instancji skrócił zakaz i niedługo mija jego termin. Do kogo należy się zwrócić o zwrot prawa jazdy i czy trzeba załączyć odpis wyroku? Jak długo czeka się na zwrot dokumentu i czy można wysłać wniosek przed upływem terminu zakazu, żeby odebrać prawo jazdy tego samego dnia?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 182 kodeksu karnego wykonawczego, w razie orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów, sąd przesyła odpis wyroku odpowiedniemu organowi administracji rządowej lub samorządu terytorialnego właściwemu dla miejsca zamieszkania skazanego. Organ z urzędu zna więc treść wyroku.

Organem właściwym w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami jest starosta (§1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2004 r. w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami).

Po upływie okresu orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów prawo jazdy wydaje się osobie uprawnionej, jeżeli zakaz został wydany zakaz na okres nieprzekraczający 1 roku (§11 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia). Wówczas załatwienie sprawy powinno nastąpić niezwłocznie, o ile prawo jazdy jest ważne (w przeciwnym razie należy go wymienić). Złożenie wniosku przed upływem terminu zakazu jest dopuszczalne, ale jeżeli organ rozpatrujący sprawę wyda rozstrzygnięcie w trakcie trwania zakazu, odmówi wydania prawa jazdy. Jeżeli jednak osoba ubiegająca się o zwrot prawa jazdy była go pozbawiona na okres przekraczający 1 rok, podlega ona wcześniej kontrolnemu sprawdzaniu kwalifikacji (art. 114 ust. 1 pkt 2 lit b ustawy Prawo o ruchu drogowym).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Robert

14.9.2012 8:14:15

Re: Zwrot prawa jazdy po upływie środka karnego

Czy wysyłanie na egzamin sprawdzajacy kwalifikacje kierowcy jest zgodny z Konstytucją RP. Art 114 ust 1 pkt 2? Czytajac rózne artykuły Prawne żeby wysłac osobe na taki egzamin, ten wczesniej zdany pozytywnie najpierw powinien byc uniewazniony.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Sprawca może się bronić przed zakładem psychiatrycznym...

  Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy – Kodeks postępowania karnego służy dostosowaniu systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego (...)

 • Nowe prawo jazdy bez adresu

  Prawa jazdy wydawane od 4 marca 2019 r. nie będą już zawierały adresu zamieszkania posiadacza. Zniknął więc obowiązek wymiany dokumentu w przypadku zmiany miejsca zamieszkania lub administracyjnej (...)

 • Wymień swoje prawo jazdy zanim utraci ważność!

  Z końcem roku stracą ważność prawa jazdy wydawane od 1 stycznia 1984 roku do 30 kwietnia 1993 roku. Wymieniać prawo jazdy można od 1 sierpnia 2000 r. niezależnie od daty ich uzyskania (w praktyce (...)

 • Kolejna zmiana ustawy o kierujących pojazdami

  Dzięki zmianom w ustawie o kierujących pojazdami, osobie ubiegającej się o prawo jazdy oraz o pozwolenie na kierowanie tramwajem będą realnie groziły konsekwencje prawne w przypadku złożenia nieprawdziwego (...)

 • Wymiana praw jazdy

  Przypominamy naszym Użytkownikom, że zgodnie z art. 150 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, prawa jazdy i inne dokumenty uprawniające do kierowania pojazdami lub potwierdzające (...)

NA SKÓTY