Egzekucja / zabezpieczenie

Koszty

Egzekucja

Propozycje dotyczące komorników sądowych

Jakie zmiany przepisów zaproponował Rząd?

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, przedłożony przez ministra sprawiedliwości. Teraz zajmie się nim Sejm. 

Na czym polegają proponowane zmiany?

Projekt przewiduje, że w sytuacji, gdy na obszarze nowo utworzonego sądu rejonowego nie znajduje się żadna siedziba kancelarii komorniczej, minister sprawiedliwości będzie musiał zarządzić utworzenie wolnego stanowiska komornika sądowego, po czym rozpocznie procedurę jego obsadzenia. Rozwiązanie takie zapobiegnie sytuacji, w której brak komornika spowoduje paraliż czynności egzekucyjnych. Do czasu zakończenia procedury lub zniesienia rewiru, czynności egzekucyjne wykonywać będą ci komornicy, którzy wykonywali te czynności do tej pory.

Jedne z ważniejszych rozwiązań dotyczą zasad finansowania egzekucji, które nie wymagają znacznego nakładu pracy komornika, a których skutki finansowe są dotkliwe dla dłużników utrzymujących się ze stałych, zazwyczaj niewysokich świadczeń. Chodzi o sprawy egzekucyjne prowadzone wobec dłużników korzystających z szeroko rozumianych świadczeń społecznych, a więc wymagających pomocy państwa. Projekt ustawy określa listę wierzytelności, przy egzekucji których będzie obowiązywała opłata obniżona do 8 proc. wyegzekwowanego świadczenia. Katalog wierzytelności został więc uzupełniony o: świadczenia z ubezpieczenia społecznego, zasiłek dla bezrobotnych, dodatek aktywizacyjny, stypendium oraz dodatek szkoleniowy.

Nowe przepisy usprawniają także procedurę obsady wolnego stanowiska komornika sądowego. Proponowana zmiana przewiduje, że minister sprawiedliwości, a nie jak dotychczas prezes sądu apelacyjnego, będzie się zwracał o zaopiniowanie kandydatów przez radę izby komorniczej. Przyspieszeniu postępowania służyć będzie również rezygnacja z obowiązku uzyskiwania od Policji informacji o kandydacie na stanowisko komornika i asesora komorniczego oraz o osobie ubiegającej się o wpis na listę aplikantów komorniczych.

W projekcie ustawy uregulowano sprawy postępowania dyscyplinarnego komorników sądowych, asesorów i aplikantów komorniczych (dotychczas niektóre z nich były regulowane w rozporządzeniu ministra sprawiedliwości). Rozpatrywaniem tych postępowań zajmie się komisja dyscyplinarna złożona z 22 osób, którą powoływać będzie Krajowa Rada Komornicza. Kadencja komisji ma trwać 4 lata. Sprawy dyscyplinarne rozpatrywane będą w trzyosobowym składzie orzekającym. Obwiniony będzie mógł skorzystać z pomocy obrońcy, którym może być adwokat, radca prawny lub komornik. Dopuszczalne będzie ustanowienie najwyżej dwóch obrońców. Jeśli obwiniony przyzna się do winy, komisja nie będzie musiała przeprowadzać postępowania dowodowego.

Przewidziano, że do postępowań w sprawie powołania na stanowisko komornika sądowego, które zostały wszczęte przed wejściem w życie nowelizacji ustawy, będą stosowane przepisy obowiązujące dotychczas. 

Źródło: www.kprm.gov.pl

Podstawa:

  • Projekt ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, przedłożony przez ministra sprawiedliwości

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

NA SKÓTY