Adopcja dokonana przez męża matki

Pytanie:

"Jeżeli wezmę ślub z kobietą, która ma dziecko, a którego nie jestem biologicznym ojcem, a w trakcie małżeństwa kobieta umrze, to pod czyją opieką pozostanie dziecko (nie będące pełnoletnie) moją czy ojca biologicznego? "

Odpowiedź prawnika: Adopcja dokonana przez męża matki

Kwestia opieki jest uzależniona w przedstawionym przypadku od tego, komu przysługują prawa rodzicielskie. Jeżeli w aktach stanu cywilnego wpisany jest biologiczny ojciec dziecka, to domniemujemy, iż przysługują mu także prawa rodzicielskie względem dziecka. W takim wypadku, w razie śmierci matki, opieka nad dzieckiem będzie należeć do ojca biologicznego. Mąż matki mógłby sprawować opiekę nad dzieckiem i być jednocześnie jego przedstawicielem ustawowym tylko wtedy, gdyby adoptował dziecko. Do tego jednak konieczne byłoby pozbawienie praw rodzicielskich ojca biologicznego.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika