Podatek dochodowy od przekształcenia spółki

Pytanie:

"W spółce z o.o. mam 90 (na 100) udziałów o wartości nominalnej (za taką kwotę je obejmowałem) 500 PLN/udział. Chcemy ze wspólnikiem przedmiotową spółkę przekształcić w spółkę jawną. Rzeczywista (księgowa) wartość moich udziałów jest 1.500 PLN/udział. Czy po przekształceniu zapłacę podatek dochodowy?"

Odpowiedź prawnika: Podatek dochodowy od przekształcenia spółki

Jak podkreśla się w interpretacjach organów podatkowych, przekształcenie spółki kapitałowej w osobową, zarówno z punktu widzenia prawa spółek handlowych, jak i prawa podatkowego, nie jest traktowane jako likwidacja spółki kapitałowej, bowiem likwidacja nie jest w żadnym momencie częścią procedury przekształceniowej. Przekształcenie spółki handlowej w inną spółkę handlową to proces zmierzający do zmiany formy prawnej organizacji. Tym samym u udziałowców przekształcanej spółki kapitałowej nie powstaje w chwili przekształcenia zobowiązanie podatkowe od majątku (w tym od udziałów) przekazanego do majątku spółki przekształconej (spółki osobowej). Tak: decyzja Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 26 stycznia 2006 r., sygn. 1401/PD-4230Z-113/05/Ich, postanowienie Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach z dnia 25 stycznia 2006 r., sygn. RO/423-3/06.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika