Data przystąpienia wspólnika do spółki

Pytanie:

Aktem notarialnym z dnia 7 maja przystąpił do spółki komandytowej trzeci wspólnik - komplementariusz. Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego nastąpił 21 czerwca. Data złożenia aktualizacji w US 28 czerwca. Jaką datę przyjąć jako faktyczne przystąpienie wspólnika do spółki?

Masz inne pytanie do prawnika?

28.6.2002

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Data przystąpienia wspólnika do spółki

Zgodnie z art. 110 kodeksu spółek handlowych wszelkie zmiany danych wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego powinny być zgłoszone sądowi rejestrowemu w terminie 7 dni od zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu. W związku z tym zmiana polegająca na przystąpieniu do spółki komandytowej nowego komplementariusza powinna być również zgłoszona do Krajowego Rejestru Sądowego. Nie oznacza to jednak, że taki podmiot stanie się wspólnikiem spółki komandytowej (w tym przypadku kompementariuszem) dopiero od momentu dokonania wpisu do rejestru. Momentem faktycznego przystąpienia do spółki nie będzie więc data dokonania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, ale data sporządzenia aktu notarialnego o przystąpieniu do spółki komandytowej.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne