Dochodzenie odszkodowania przy zatrzymaniu zadatku

Pytanie:

"Mój kontrahent nie dotrzymał umowy. Zatrzymałam zadatek, czy mogę także dochodzić odszkodowania?"

Odpowiedź prawnika: Dochodzenie odszkodowania przy zatrzymaniu zadatku

Kwestię odpowiedzialności za niewykonanie umowy normuje kodeks cywilny (art. 471 i
następne). Aby domagać się odszkodowania będzie musiała Pani wykazać treść łączącej strony
umowy, fakt jej niewykonania, wysokość poniesionej szkody i związek przyczynowy pomiędzy
niewykonaniem umowy a poniesioną szkodą. Jeśli przesłanki te zostaną wykazane to wina drugiej
strony będzie domniemana, aby uwolnić się od odpowiedzialności, będzie ona musiała wykazać
brak swojej winy. Przy procesie odszkodowawczym mogą pojawić się problemy dowodowe,
których nie byłoby, w takiej ilości, przy zatrzymaniu zadatku. Ponadto należy mieć świadomość,
ze ocena przytoczonych dowodów będzie należała do sądu.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika