Dominująca pozycja przedsiębiorstwa na rynku

Pytanie:

"Kiedy można przyjąć, że dane przedsiębiorstwo posiada dominującą pozycje na rynku?"

Odpowiedź prawnika: Dominująca pozycja przedsiębiorstwa na rynku

Zgodnie z art. 9 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów zakazane jest nadużywanie pozycji dominującej na rynku właściwym przez jednego lub kilku przedsiębiorców.
Przez pozycję dominującą rozumie się pozycję przedsiębiorcy, która umożliwia mu zapobieganie skutecznej konkurencji na rynku właściwym przez stworzenie mu możliwości działania w znacznym zakresie niezależnie od konkurentów, kontrahentów oraz konsumentów; domniemywa się, że przedsiębiorca ma pozycję dominującą, jeżeli jego udział w rynku właściwym przekracza 40 %.
Przy określaniu pozycji dominujących pomocne jest domniemanie wprowadzone przez ustawę – jeżeli udział w rynku właściwym przekracza 40 % domniemuje się, że przedsiębiorca ma pozycję dominującą. Jeżeli udział jest niższy, ale umożliwia mu zapobieganie skutecznej konkurencji na rynku właściwym, przedsiębiorca i tak ma pozycję dominującą.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika