Domniemanie istnienia niezgodności towaru z umową

Pytanie:

Aktualnie obowiązujące prawo konsumenckie zakłada, iż domniemywa się, że niezgodność towaru z umową miała miejsce w momencie zakupu danej rzeczy, jeśli została zgłoszona nie później niż 6 miesięcy od daty zakupu. W jaki sposób działa to na korzyść klienta, np. w wypadku spodni, które się nadmiernie przecierają, czy w sytuacjach, gdy ciężko przecież stwierdzić, że wada istniała w momencie zakupu? Czy istnieje jakieś orzecznictwo w dotyczące takich sytuacji?

Masz inne pytanie do prawnika?

21.2.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Domniemanie istnienia niezgodności towaru z umową

Wykazanie wad rzeczy nabytych w drodze umowy sprzedaży nastręcza istotnie wiele trudności. Niekiedy, tak jak w pytaniu, niezwykle trudne jest udowodnienie, że rzecz obarczona była wadą fizyczną w chwili jej wydanie kupującemu. Stąd ustawodawca wprowadza w określonych sytuacjach pewne ułatwienia w celu skuteczniejszego wykonywania swych praw przez strony. Takim ułatwieniem jest właśnie domniemanie, o którym mowa w pytaniu, zawarte w Ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i o zmianie kodeksu cywilnego. Art. 4 ust. 1 Ustawy stanowi, że sprzedawca odpowiada wobec kupującego, jeżeli towar konsumpcyjny w chwili jego wydania jest niezgodny z umową; w przypadku stwierdzenia niezgodności przed upływem sześciu miesięcy od wydania towaru domniemywa się, że istniała ona w chwili wydania. Konsument nie ma zatem obowiązku dowodzenia w takiej sytuacji, że wada istniała w chwili wydania towaru - jest to objęte domniemaniem. Domniemanie to jest wprawdzie wzruszalne, lecz ciężar jego obalenia spoczywa na sprzedawcy. To sprzedawca będzie zatem musiał wykazać, że wydał rzecz konsumentowi w stanie wolnym od wad. Gdy chodzi zaś o utrwalone orzecznictwo w przedmiotowej kwestii, nie pojawiło się go na chwilę obecną zbyt wiele, opisywane regulacje są bowiem stosunkowo nowe.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne