Dowód z podsłuchu w procesie cywilnym

Pytanie:

Mój przeciwnik w procesie cywilnym zeznaje nieprawdę, ale nie potrafię tego wykazać. Czy mam prawo nagrać rozmowę telefoniczną z osobą trzecią bez jej wiedzy, w toku której uzyskał bym dowód na fałszywe zeznania mojego przeciwnika? Jeśli takiego prawa nie mam to jaki przepis łamię dokonując takiego nagrania i czy mogę takiego nagrania użyć w roli dowodu w procesie?

Masz inne pytanie do prawnika?

9.3.2009

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Dowód z podsłuchu w procesie cywilnym

W myśl art. 267 §1 k.k., kto bez uprawnienia uzyskuje dostęp do informacji dla niego nieprzeznaczonej, otwierając zamknięte pismo, podłączając się do sieci telekomunikacyjnej lub przełamując albo omijając elektroniczne, magnetyczne, informatyczne lub inne szczególne jej zabezpieczenie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Sieć telekomunikacyjna to systemy transmisyjne oraz urządzenia komutacyjne lub przekierowujące, a także inne zasoby, które umożliwiają nadawanie, odbiór lub transmisję sygnałów za pomocą przewodów, fal radiowych, optycznych lub innych środków wykorzystujących energię elektromagnetyczną, niezależnie od ich rodzaju (art. 2 pkt 35 ustawy Prawo telekomunikacyjne).

Porady prawne

Pewne rodzaje podsłuchu (te, które z technicznego punktu widzenia zakładają podłączenie się do sieci telekomunikacyjnej) stanowią zatem przestępstwo. W innych przypadkach podsłuchiwanie rozmów narusza dobra osobiste (prawo do prywatności i tajemnicę przepływu informacji).

Tym samym, jako bezprawne, nagranie takie nie może być użyte w procesie.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne