Ekwiwalent dla zleceniobiorcy za własny samochód

Pytanie:

Czy pracownikowi zatrudnionemu na zasadach umowy-zlecenia można wypłacać ryczałt za używanie samochodu własnego do celów służbowych?

Masz inne pytanie do prawnika?

4.6.2003

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Ekwiwalent dla zleceniobiorcy za własny samochód

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są m.in. kwoty otrzymane przez pracowników z tytułu kosztów używania pojazdów samochodowych dla potrzeb zakładu pracy: a) w celu odbycia podróży służbowej (jazdy zamiejscowe) - do wysokości nie przekraczającej kwoty ustalonej przy zastosowaniu stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu, b) w jazdach lokalnych - do wysokości miesięcznego ryczałtu pieniężnego albo do wysokości nie przekraczającej stawek za 1 km przebiegu pojazdu, - określonych w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra, jeżeli przebieg pojazdu, z wyłączeniem wypłat ryczałtu pieniężnego, jest udokumentowany w ewidencji przebiegu pojazdu prowadzonej przez pracownika według obowiązującego wzoru. Regulacja ta wskazuje jednoznacznie że ze zwolnienia tego korzystać mogą tylko pracownicy czyli osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Jednocześnie nic nie stoi na przeszkodzie aby osobie zarudnionej na zasadach umowy zlecenia wypłacać ryczałt za używanie samochodu prywatnego w celach służbowych. Jak najbardziej dopuszczalne jest zawarcie takiej umowy, jakkolwiek nie bedzie ona mogła być podstwą do zwolnień podatkowych, o których mowa powyżej.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne