Ekwiwalent za niewykorzystany urlop

Pytanie:

"Złożyłem wypowiedzenie z pracy z 1 miesiecznym terminem. Mam 32 dni urlopu (26 dni za rok 2004 oraz 6 dni za rok 2003). Chcialbym wykorzystać część urlopu około 15 dni, za resztę chciałbym aby pracodawca wypłacił mi ekwiwalent. Co mam zrobić? Czy składać prośbę na piśmie? Czy pracodawca może mi odmówić wypłaty ekwiwalentu?"

Odpowiedź prawnika: Ekwiwalent za niewykorzystany urlop

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop przysługuje pracownikowi, który nie wykorzystał przysługującego mu u danego pracodawcy urlopu z powodu rozwiązania stosunku pracy (art. 171 par. 1 kodeksu pracy). Fakt, że w roku 2004 przysługuje Panu 26 dni urlopu nie oznacza jednak, że w przypadku rozwiązania umowy pracodawca zobowiązany jest wypłacić Panu ekwiwalent za cały ten okres. Zgodnie z art. 155 [1] par. 1 kodeksu pracy, w roku kalendarzowym, w którym ustaje stosunek pracy z pracownikiem uprawnionym do urlopu, pracownikowi u dotychczasowego pracodawcy przysługuje urlop w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego u tego pracodawcy w roku ustania stosunku pracy, chyba że przed ustaniem tego stosunku pracownik wykorzystał już przysługująy mu urlop. Oznacza to, że jeżeli umowa o pracę ulega rozwiązaniu z dniem np. 1 marca 2004 roku, przysługuje Panu u dotychczasowego pracodawcy urlop proporcjonalny w wymiarze 7 dni urlopu (3/12 x 26 = 6,5, lecz przy ustalaniu wymiaru urlopu niepełny dzien urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia). Oznacza to, że u dotychczasowego pracodawcy przysługiwałby Panu ekwiwalent za 7 dni urlopu. Oczywiście przysługuje Panu także prawo do niewykorzystanego urlopu, a w razie jego niewykorzystania - ekwiwalent za ten okres. Jeżeli jednak chce Pan wykorzystać urlop zaległy oraz część przysługującego Panu urlopu na rok 2004 (łącznie 15 dni), przysługiwać będzie Panu ekwiwalent za niewykorzystany urlop w wymiarze 1 dnia urlopu (15-9-7 = -1). Pracodawca ma obowiązek bez wezwania wypłacić pracownikowi ekwiwalent za niewykorzystany urlop bez wniosku pracownika.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika