Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy

Pytanie:

"Kiedy pracodawca zobowiązany jest wypłacić ekwiwalent za pierwszy urlop wypoczynkowy, w przypadku zwalniania pracownika: po pół roku za połowę wymiaru, czy po przepracowaniu 1 roku (cały wymiar)?"

Odpowiedź prawnika: Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy

W razie niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu: 1) rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, 2) powołania pracownika do zasadniczej, okresowej lub zawodowej służby wojskowej, do służby wojskowej w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego albo do odbycia przeszkolenia wojskowego trwającego dłużej niż 3 miesiące, przysługuje ekwiwalent pieniężny. Pracownik uzyskuje prawo do pierwszego urlopu z upływem 6 miesięcy pracy, w wymiarze połowy wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku. Z upływem roku pracy pracownikowi przysługuje prawo do pozostałej części urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku. Ekwiwalent pieniężny w ściśle określonych wypadkach (zostały wymienione u góry) należy wypłacić pracownikowi za cały nabyty, a nie wykorzystany w czasie trwania stosunku pracy urlop wypoczynkowy. W zależności czy jest to 6 miesięcy czy rok, ekwiwalent zostanie obliczony odpowiednio, biorąc pod uwagę ilość dni urlopu przysługującego za przepracowany okres.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika